Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Rezervace u Doks by měla být bezzásahovým územím, nebude povolena ani těžba kůrovcového dříví

03. 06. 2019 | 14:14

Bezzásahové by mělo být do budoucna území v Národní přírodní rezervaci (NPR) Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku. Nebudou v něm povolené ani další těžby kůrovcového dříví. V dopise adresovaném hnutí Duha to slíbil ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec (ANO). Text dopisu má ČTK k dispozici. Hnutí už dříve uvedlo, že masivní těžba smrků na pozemcích Vojenských lesů a statků (VLS) tuto rezervaci poničila. Kácení prošetřuje Česká inspekce životního prostředí.

TvLKlodmachac1 menší
Foto: Artur Irma

Podle ministra se na základě dohody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) s VLS v současné době v této lokalitě žádná těžba neprovádí. Mechanizace, která by svou přítomností rušila zvláště chráněné druhy živočichů, se na tomto území nebude pohybovat minimálně do letošního července. "Dále MŽP s agenturou dohodlo, že další těžby kůrovcového dříví na území NPR nebudou již povoleny a celé území bude ponecháno bez zásahu," uvedl Brabec v dopise, jehož autenticitu ministerstvo potvrdilo.

Podle údajů ekologů loni VLS v nejcennějších prvních a druhých zónách Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj vytěžily přes 9000 krychlových metrů dřeva. "Kůrovec je součástí všech smrkových lesů, jeho působením umírají jednotlivé smrky. Větší hrozbou v rezervaci Břehyně-Pecopala jsou však harvestory a další těžební technika, která zničila les jako biotop zvláště chráněných druhů," uvedl dnes v tiskové zprávě hnutí Duha jejich zástupce Miroslav Kutal. Průmyslová těžba dřeva je podle něj v nejpřísněji chráněných lesích nepřijatelná. "Je správně, že ministr Richard Brabec slíbil zastavení těžby. K naplnění tohoto požadavku má však karty v ruce Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, která nyní vede řízení o změně původního rozhodnutí," dodal.

Správa zahájila na konci května řízení o revizi dosud platné výjimky vydané MŽP pro tuto lokalitu. "Probíhá hodnocení průběhu kůrovcové gradace, které bude ukončeno do konce června a ve stejném termínu bude vydáno rozhodnutí,"sdělila ČTK za AOPK Karolína Šůlová. Výjimka byla vydána pouze pro nahodilou těžbu kůrovcového dříví, aby se zamezilo šíření kůrovce do nejcennějších částí tohoto území. Pochybení už dříve odmítly i Vojenské lesy a statky. Mluvčí VLS Jan Sotona před dvěma měsíci ČTK řekl, že rozsah těžby i provedení bylo s orgány ochrany přírody úzce konzultováno. Práce podle něj lesníci prováděli v období, kdy byl jejich vliv na život vzácných živočišných druhů v lokalitě minimální.

NPR Břehyně-Pecopala je významné chráněné území. Spojuje v sobě biotopy typické pro Dokeskou pahorkatinu, od vodní plochy, rákosin a přilehlých mokřadů Břehyňského rybníka po pískovcové skalní město Pecopala, porostlé kyselými i květnatými bučinami a bory.

čtk