Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Silnici z České Lípy na Dobranov čeká příští rok rekonstrukce, předpokládaná hodnota činí 227,8 milionu korun včetně DPH

20. 09. 2019 | 18:18

Kompletní rekonstrukcí projde v příštím roce silnice II. třídy II/262 v úseku od mimoúrovňové křižovatky v Dobranově až po okružní křižovatku ulic Děčínská a Pod Holým vrchem v České Lípě. Nyní hledá kraj firmu, která by stavební práce provedla.

silniceLBJNDam
ilustrační foto Mad

Úsek, který čeká modernizace, měří 5,3 kilometru. Rekonstruovaná část silnice leží na území města Česká Lípa. „Projekt řeší také rekonstrukci dvou mostů v Dobranově a v České Lípě, rekonstrukci dvou opěrných zdí, výstavbu nové protihlukové stěny, obnovu odvodnění silnice
v celém úseku včetně rekonstrukce propustků a uličních vpustí včetně jejich přípojek. V plánu jsou taktéž přeložky a úpravy inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek Jan Sviták.

Součástí akce jsou zároveň rozšíření části silnice vyhrazené dopravě mezi křižovatkami Děčínské
a Hrnčířské a Děčínské a Sokolské ulice, vložení nových řadicích pruhů, návrh nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce Děčínské se Sokolskou synchronizovaného se stávajícím zařízením na křižovatce Děčínské a Hrnčířské a návrh nových přechodů pro chodce.

Předpokládaná hodnota činí 227,8 milionu korun včetně DPH. „Rekonstrukce bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. Projektová žádost již byla podána a byla doporučena k financování. Dotace může pokrýt výdaje v přibližné výši 204,6 milionu,“ uvedla krajská radní pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Radka Loučková Kotasová.

Se zahájením stavebních prací kraj uvažuje na jaře příštího roku. Termín pro dokončení prací byl stanoven na 300 dnů od předání a převzetí staveniště.

Takto nákladné rekonstrukce krajských silnic lze provádět díky evropským penězům. „V nynějším programovacím období jsme již uskutečnili rekonstrukci silnice II/273 z obce Okna na hranici Libereckého kraje, rekonstrukci silnice II/293 v Jilemnici, výstavbu okružních křižovatek v Semilech a okružní křižovatky ve Stráži pod Ralskem,“ zmínil náměstek hejtmana Jan Sviták.

Hotová je také první etapa rekonstrukce silnice II/270 v Jablonném Podještědí, přičemž druhá etapa by měla být dokončena v říjnu letošního roku. Ve stejném období by měla skončit také rekonstrukce Žižkovy ulice v Jilemnici. Celkové výdaje za uvedené akce činí přibližně 217,3 milionu korun, přičemž podíl Libereckého kraje činí necelých 40 milionů a více než 161,8 milionu korun představují dotace.

„V současné době hodnotíme nabídky na výstavbu severozápadního obchvatu města Zákupy, jež by se měla uskutečnit také v příštím roce. Letos v říjnu plánujeme zahájení výběrového řízení na rekonstrukci silnice II/268 z Mimoně do Ralska a před několika dny započaly stavební práce spojené s částečnou uzavírkou provozu na silnici II/270 mezi městy Doksy a Dubá. Silnice II třídy číslo 610 v úseku z Turnova až na hranice kraje se buduje, dokončena bude v příštím roce,“ vypočítal Sviták. Souhrnné náklady na všechny akce spolufinancované v programu IROP činí 1,3 miliardy.

LK/Filip Trdla