Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Do šedých nádob na odpad mohou Jablonečané zdarma odevzdávat oleje a tuky

08. 09. 2019 | 6:26

V jabloneckých sběrných dvorech se objevily nové nádoby na odpad. Jsou šedé a občané do nich mohou zdarma odevzdávat oleje a tuky.

olej
ilustračí foto

Šedé nádoby jsou ve všech pěti jabloneckých sběrných dvorech – na Proseči i v ulicích Smetanově, Belgické, Želivského a Dalešické – a Jablonečané tak mohou odevzdat oleje a tuky, které zbydou po smažení, fritování apod. „Zbytky olejů a tuků je nejprve nutné slít do nějaké plastové nádoby s těsnícím uzávěrem, ideálně do PET lahve, které se pak do nádob odloží,“ říká Barbora Šnytrová, pověřená vedoucí oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu, a upozorňuje: „Do nádob nepatří minerální oleje - motorové, převodové či hydraulické - maziva a kapaliny. Ty se odevzdávají jako nebezpečný odpad ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici nebo při ambulantních svozech.“ 

Proč separovat jedlé oleje a tuky

Vylévání olejů ze smažení a tuků do WC, výlevek a dřezů přispívá k havarijnímu stavu kanalizace. Ve vychladlých odpadních vodách se totiž tuky srazí a ucpávají domovní odpady. Kombinací nečistot z mytí, kde jsou zbytky jídel, tuky, cukry apod., praní a splaškových vod vzniká v kanalizaci příznivé prostředí pro korozi stěn kanalizačního potrubí. „Separací potravinářských olejů a tuků prodlužíme životnost odpadních potrubních systémů v našich domech i ve městě,“ připomíná Barbora Šnytrová a vyzývá Jablonečany: „Nevylévejte potravinářské oleje do odpadu ani do volné přírody, ale odneste je do speciálních nádob ve sběrných dvorech, aby mohly být ekologicky zlikvidovány. Pomůžete tak chránit přírodu.“

JN/Jana Hajná