Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj pokračuje v budování Center odborného vzdělávání. Nyní zařizuje to v Jablonci

22. 04. 2023 | 18:27

Nové centrum odborného vzdělávání v Jablonci nad Nisou je zase o krok blíž. Liberecký kraj vybral firmy, které vznikající instituci při Střední průmyslové škole technické vybaví zařízením pro studenty. Umožní jim tak vhodné podmínky pro odbornou praxi.

jablonec skolajbc5
Foto: Artur Irma

„V Jablonci nad Nisou dochází k modernizaci a rozšíření strojních, respektive laboratorních prvků a vybavení pro odbornou výuku tak, aby tato technologie odpovídala úrovni 21. století a standardu běžnému ve výrobních a dalších průmyslových provozech, kam absolventi jablonecké školy nastupují jako pracovníci,“ sdělil Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Hledal se dodavatel strojního vybavení a kovárny, který dodá například kalicí stoly, kovářskou výheň s ochrannými prvky, kovadlinu, CNC centra či univerzální soustruh.

Zadavatel, jímž je Liberecký kraj, stanovil maximální nabídkovou cenu 33.800.000 korun bez DPH. Nabídka hořovické firmy EMCO Intos s.r.o. činila 32.617.320 korun bez DPH, pražská společnost ITAX PRECISION s.r.o. nabídla 32.079.142 korun bez DPH. Právě ona se stala vítězem výběrového řízení.

Dalšími veřejnými zakázkami jsou dodávka modulární buňky pro malé průmyslové roboty a kolaborativního průmyslového robotu, který bude kompatibilní se stávajícím robotem ABB a SW Robot Studio.

Maximální nabídkovou cenu první části veřejné zakázky stanovil kraj na 181.000 korun bez DPH, nejvyšší cena druhé části veřejné zakázky nesměla překročit 769.000 korun bez DPH.

Do obou částí výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce. Byli to Modulární buňka MMT s.r.o. z Jablonce nad Nisou s nabídkovou cenou 158.000 korun bez DPH a Průmyslový robot ABB s.r.o. z Prahy s nabídkou ve výši 698.200 korun bez DPH.

Vzhledem k tomu, že byla v rámci jednotlivých částí předložena vždy jediná nabídka, hodnoticí komise rozhodla v souladu se zákonem, jenž praví, že pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez hodnocení,“ objasnil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Centrum odborného vzdělávání by nebylo úplné bez sestav modulárních stolů pro výuku elektrotechniky s příslušenstvím. Na jejich dodání stanovil zadavatel maximální nabídkovou cenu ve výši 7.550.325 korun bez DPH.

S nabídkou ve výši 7.544.300 korun bez DPH přišla pražská Diametral obchodní společnost s.r.o. Nižší sumu, 7.222.505 korun bez DPH, nabídla pražská firma LABOR – KOMPLET, s.r.o.

Výhodnější tedy byla nabídka od společnosti Diametral, hodnotící komise však objevila pochybení v nabídce. Jelikož firma do stanoveného data údaje neobjasnila ani nedoplnila, byla z tendru vyloučena a vítězem se stal její konkurent.

Kraj završil několikaletý projekt výstavby Center odborného vzdělávání, označovaných zkratkou COV, za více než 700 milionů korun na sklonku loňského roku. Posledním z osmi dokončených center je to, jež působí při Střední škole řemesel a služeb v jablonecké Podhorské ulici.

Celkem Liberecký kraj vynaložil na všech 8 projektů COV více než 700 milionu korun a dotace z Evropské unie a ze státního rozpočtu dosáhla na 482 milionů korun. Dokončováním dalších projektů v oblasti vzdělávání budeme i nadále zkvalitňovat podmínky ve středních školách v kraji,“ zakončil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Kraj připravuje i další projekty Center odborného vzdělávání. Jejich přehled, včetně toho jabloneckého, je níže:

 1. Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.

  • celkové předpokládané výdaje projektu: 74,25 milionu korun, očekávaná výše dotace: 29,106 milionu korun

  • v prosinci 2022 byla předložena žádost o dotaci

 2. Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.

  • celkové předpokládané výdaje projektu: 100,614 milionu korun, očekávaná výše dotace: 39,44 milionu korun

  • v brzké době kraj zahájí veřejné zakázky na dodávky vybavení

  • únoru 2022 byla předložena žádost o dotaci

 3. Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.

  • celkové předpokládané výdaje projektu: 85,15 milionu korun, očekávaná výše dotace: 26,94 milionu korun

  • příští měsíc by kraj chtěl zahájit zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací

  • v březnu bude podána žádost o dotaci

  • stavební část projektu začne v létě 2023, poté dojde k vybavení zrekonstruovaných prostor

 4. Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.

  • celkové předpokládané výdaje projektu zhruba 140 milionů korun, očekávaná výše dotace: 50,44 milionu korun

  • není ještě dopracována projektová dokumentace pro stavební povolení tak, aby mohla být na příslušný stavební úřad předložena žádost o stavební povolení

Kraj završil několikaletý projekt výstavby Center odborného vzdělávání, označovaných zkratkou COV, za více než 700 milionů korun na sklonku loňského roku. Posledním z osmi dokončených center je to, jež působí při Střední škole řemesel a služeb v jablonecké Podhorské ulici.

„Celkem Liberecký kraj vynaložil na všech 8 projektů COV více než 700 milionů korun a dotace z Evropské unie a ze státního rozpočtu dosáhla na 482 milionů korun. Dokončováním dalších projektů v oblasti vzdělávání budeme i nadále zkvalitňovat podmínky ve středních školách v kraji,“ zakončil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Po dokončení dalších čtyř Center odborného vzdělávání jich bude v kraji působit celkem 12 v hodnotě 1,1 miliardy korun. Z toho dotace bude činit zhruba 628 milionů korun a podíl Libereckého kraje 472 milionu korun.

Přehled finančních prostředků v rámci jednotlivých COV Libereckého kraje v období 2014–2020:

COV LK

příprava

stavba

vybavení

TDI, BOZP

celkové výdaje

ISŠ Vysoké nad Jizerou

1.659.598

30.130.053

16.869.761

179.564

48.838.976

SOŠ a SOU Česká Lípa

2.070.271

56.369.872

22.343.919

313.390

81.097.452

SPŠ Česká Lípa

1.636.140

24.907.735

34.769.310

246.259

61.559.444

SPŠSE a VOŠ Liberec

1.860.504

49.466.999

34.965.561

274.670

86.567.734

SŠHL Frýdlant

1.618.880

52.689.522

21.740.864

262.449

76.311.715

OA, HŠ a SOŠ Turnov

878.766

34.295.487

20.177.159

258.940

55.610.352

SUPŠS Kamenický Šenov

2.733.502

72.411.485

14.896.666

353.925

90.395.578

SŠŘS Jablonec nad Nisou

6.012.155

182.935.105

21.958.785

816.629

211.722.674

CELKEM

18.469.817

503.206.257

187.722.025

2.705.826

712.103.925

Přehled rozdělení dotací:

COV LK

celkové výdaje

dotace – EU

dotace – SR

LK

podíl LK
(v %)

ISŠ Vysoké nad Jizerou

48.838.976

40.102.471

2.358.969

6.377.536

13,06

SOŠ a SOU Česká Lípa

81.097.452

66.001.904

3.882.464

11.213.084

13,83

SPŠ Česká Lípa

61.559.444

49.943.442

2.937.849

8.678.153

14,1

SPŠSE a VOŠ Liberec

86.567.734

70.315.065

4.136.180

12.116.489

14

SŠHL Frýdlant

76.311.715

60.150.370

3.538.257

12.623.088

16,54

OA, HŠ a SOŠ Turnov

55.610.352

43.799.307

2.305.226

9.505.819

17,09

SUPŠS Kamenický Šenov

90.395.578

58.563.817

3.444.930

28.386.831

31,4

SŠŘS Jablonec nad Nisou

211.722.674

66.724.153

3.924.950

141.073.571

66,63

CELKEM

712.103.925

455.600.529

26.528.825

229.974.571

32,3

LK/Filip Trdla