Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Jablonec v panujících vedrech hodlá najít správnou míru pro hospodaření s vodou

30. 07. 2019 | 16:46

V letních měsících slunce rozpaluje centrum města na vysoké teploty, které jsou pro jeho obyvatele i návštěvníky nepříjemné. Dříve běžné kropení ulic dnes budí vlnu kritiky.

JNAnenske namesti 01
ilustrační foto

Město hodlá najít správnou míru pro hospodaření s vodou, a to nejen v souvislosti s kropením centra, ale také ve spojení potřebné zálivky pro městské dřeviny. Zaměří se i na četnost sečí travnatých ploch.

Kropení ulic

Koncem června město přistoupilo k jednorázovému zavlažení centra. „Kropením okamžitě dochází k pocitu ochlazení, přesto hlavní důvod je ten, že díky mlžení dochází ke snížení objemu jemných prachových částic v ovzduší a tím se lidem lépe dýchá,“ říká náměstek pro ekonomiku Štěpán Matek s tím, že i přes tento fakt vyvolalo kropení u některých občanů vlnu kritiky. „V současné době hledáme kompromis mezi požadavky občanů, kteří na jedné straně požadují kropení ulic, na druhé pak poukazují na nehospodárnost s vodou. Zásadní roli samozřejmě hraje množství zásob vody, kterou používáme na kropení a závlahu dřevin. Vodu jablonecké technické služby odebírají z Novoveského potoka,“ dodává náměstek Matek.

Zalévání městských dřevin

Město Jablonec letos nakoupilo 30 kusů zavlažovacích vaků, které jsou alternativním způsobem jak v období sucha zajistit stromům dostatečné množství vláhy. „Víme, že vody v krajině ubývá, a proto se k ní chceme chovat hospodárně. Oddělení správy zeleně objednalo vlhkoměr, který ještě více upřesní aktuální stav a potřebu zálivky městských dřevin,“ zdůrazňuje náměstek Matek s tím, že naměřené hodnoty se přenáší do programu v notebooku, z kterých následně odborníci vyhodnotí potřebnost zálivky u konkrétní dřeviny. 

Seče travnatých ploch

„Zlatou střední cestu hledáme i ve správném nastavení četnosti sečí městských travnatých ploch. Vycházíme z nastaveného plánu, kde například největší množství pravidelně udržovaných ploch tvoří zeleň na sídlištích. Zde jsou plánovány čtyři seče za sezónu. Na tento plán pak reagujeme s ohledem na aktuální vývoj počasí a seče samotné regulujeme dle potřeby,“ informuje Štěpán Matek a dodává, že ani v tomto případě se město nezavděčí všem občanům. Jedny trápí pylové alergeny vzrostlých travin, a jsou tedy pro častější seče, druzí by oproti tomu raději měli trávnaté plochy nesečené. Na tento stav reaguje Klára Halamová z oddělení správy veřejné zeleně: „Ani vysoké traviny neochladí město. Při současném vývoji počasí jsou teploty schopny snížit pouze vzrostlé stromy a keřové porosty.“

Každá travnatá plocha má svůj specifický význam, ať už se jedná o plochu v parku nebo u bytového domu. Město vytipovává vhodné lokality, na kterých nastaví individuální četnost sečí. „Vybraná místa budou opatřena popiskami s informacemi o nastavení sečí tak, aby i občané Jablonce mohli sledovat vliv počasí na danou plochu a porovnat, která délka sečí je pro travnatý porost nejvhodnější v období nedostatku přirozené závlahy,“ dodává náměstek Matek.  

JN/Jana Hajná