Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Jablonec zastavil soutěž na Sluneční lázně a okolí přehrady. Čtyři miliony raději investuje rovnou do lokality

30. 09. 2019 | 15:18

Jablonečtí radní se rozhodli zastavit otevřenou architektonickou soutěž na řešení Slunečních lázní a okolí přehrady. Důvodem jsou vysoké finanční náklady, které město v nejbližší budoucnosti čekají. Rozvoj přehrady tím však nekončí, jen finance určené na soutěž budou směrované přímo do něj.  

O budoucnosti Slunečních lázní se v Jablonci mluví roky. Část lidí chce zachovat jejich historickou podobu, jiní žádají radikálnější řešení. Sluneční lázně vznikly na břehu přehrady v roce 1927, kromě občerstvení nabízejí sluneční louku ohraničenou ohradou a rozdělenou na dámskou a pánskou část. Vcházet se na ni dá jen přes převlékací kabiny. Areál patří městu, jeho stav je ale žalostný.

„Přehrada je důležitou součástí Jablonce. Podobná vodní nádrž v centru města je zcela ojedinělým jevem a my jsme si vědomí toho, že je třeba o ni pečovat. V současné chvíli jsme však nuceni zvažovat míru investic, kterými můžeme město do budoucna zavázat. Proto jsme se rozhodli architektonickou soutěž zastavit,“ vysvětluje primátor města Jiří Čeřovský.

„Okolo zrušení architektonické soutěže jsme vedli dlouhé debaty. Víme, že i to nám přinese jisté finanční náklady v souvislosti s nutným vypořádáním potencionálních uchazečů dle soutěžních podmínek, a to v rozsahu doložené rozpracovanosti projektu ke dni zrušení soutěže. Přesto po zvážení všech aspektů jsme se rozhodli soutěž v této chvíli zastavit,“ informuje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček s tím, že místo do soutěže, by vedení města chtělo investice vložit přímo do zvelebování přehrady.

„Rozhodně nechceme rozvoj kolem přehrady ukončit. Čerpat chceme z projektů, které už máme, a to včetně podnětů občanů, jež podávali například při projednávání před prázdninami ve mšenské škole nebo v rámci participativního rozpočtu,“ dodává Roubíček a pokračuje: „V první etapě se chceme zaměřit na sociálního zázemí v okolí přehrady a pracovat na řešení v oblasti ulice Průběžná, kde je naším cílem klidnější doprava, bezpečnější pohyb in-linistů, cyklistů, pěších a dětí.“

K rozhodnutí zrušit architektonickou soutěž došli radní v okamžiku, kdy byly na stůl položené všechny výdaje související se soutěží. Podle náměstka Roubíčka jen odměny pro vítězné tři návrhy dosahují v součtu 450 tisíc, další, tzv. „tužkovné“, je stanované na 50 tisíc korun za návrh. Když takových návrhů bude deset, je to náklad rovnající se půl milionu korun. K tomu finanční odměny členům poroty, zpracování zakázky je vyčíslené na necelé čtyři miliony. „Když jsme to sečetli, dalo nám to minimálně jedny nové toalety,“ přidává se náměstek pro ekonomiku Milan Kouřil.

Otevřenou architektonickou soutěž na řešení Slunečních lázní a okolí město Jablonec nad Nisou vyhlásilo 10. září.

JN/Jana Fričová