Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Město vyhlásilo architektonickou soutěž na novou podobu Slunečních lázní v okolí jablonecké přehrady

13. 09. 2019 | 13:23

V pondělí 9. září město zveřejnilo ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU architektonickou soutěž, jejímž předmětem je řešení prostoru Slunečních lázní a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou. Soutěž má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí jablonecké přehrady.

Sluneční lázně, autor O.Bauer
Sluneční lázně Jablonec, foto: O. Bauer

Mšenská přehrada a její okolí jsou mnohými Jablonečany považovány za nejcennější veřejné prostranství města. Je to atraktivní prostředí pro celoroční rekreaci v těsné blízkosti městské zástavby. Přesto tento hojně navštěvovaný prostor má i svá slabá místa. „Aktuální vizuální podoba Slunečních lázní a jejího nejbližšího okolí bohužel snižuje potenciál celého území. Což je škoda, a proto jsme přistoupili k zadání nové architektonické soutěže, jejíž předmětem je i komplexní architektonicko-krajinářské řešení okolí,“ informuje náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík a dodává, že v rámci vyhlášené soutěže bude důležitá celková kvalita a detail navržených staveb. Důraz je rovněž kladen na zachování vzájemného vztahu vody, stezky, baru, louky, volejbalových kurtů a dětských hřišť.

V minulých letech byla vypracována řada dokumentů, které se k tématu okolí přehrady a výše uvedeným slabinám vyjadřují. Některé návrhy zestárly a ztratily platnost, některé jsou stále aktuální, jiné vzbudily silnou veřejnou diskuzi a rozdělily obyvatele na dva tábory. „Po svém nástupu na pozici městského architekta jsem od města dostal úkol na provedení inventarizace dříve zpracovaných návrhů. Součástí tohoto úkolu byla i analýza současného stavu,“ říká městský architekt David Pavlišta. Aktuální podněty architekt získával také od občanů, a to v rámci plánovaných veřejných setkání, která probíhala do června tohoto roku. „Relevantní podněty, které vzešly z jednání s občany, se staly součástí zadání této soutěže,“ upřesňuje Pavlišta.

Soutěžící mohou své návrhy odevzdávat nebo zasílat do 15. listopadu 2019 do 15 hodin na podatelnu jabloneckého magistrátu. Následně porota složená ze závislých a nezávislých členů i přizvaných odborníků z doručených návrhů vybere nejlepší z nich. „První tři soutěžní návrhy budou oceněny a jejich autoři budou postupně vyzváni k jednání o navazující zakázce na vypracování projektové dokumentace,“ říká náměstek Chuchlík a upřesňuje, že kritéria pro hodnocení jsou kvalita celkového architektonického a krajinářského řešení, splněná očekávání zadavatele soutěže a stavební i provozní náklady.

Řádní členové závislí s hlasem rozhodujícím

MgA. Jakub Chuchlík

Ing. arch Petr Klápště, Ph.D

Ing. Milan Kouřil

Řádní členové nezávislí s hlasem rozhodujícím

Ing. Pavla Drbalová

Ing. arch Josef Faltejsek

Ing. Ondřej Hofmeister

Ing. arch. Michal Kuzemenský

Náhradník závislý

MUDr. Michael Vraný

Ing. Petr Roubíček

MUDr. Věra Fastrová

Náhradník nezávislý

MgA. Marek Přikryl

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Pavlišta

Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Související odkaz

Soutěž o návrh na řešení – Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou

TZ/Jana Hajná