Na dotační programy v oblasti sociální péče, vzdělávání i kultury počítá Jablonec s téměř 6 miliony

20. 12. 2021 | 5:39

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje dotační programy, v rámci kterých lze žádat o finanční podporu od 17. ledna 2022, a to v oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, kultury a volnočasových aktivit. Mezi žádosti rozdělí téměř 6 miliony korun.

jablonec radnice-trikolora2
Foto: JN

„Na jednotlivé oblasti jsou v městském rozpočtu alokovány různé částky, předpokládaný celkový objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2021, a to 5,7 mil. Kč. Mimo dotační tituly podpoří město 120 tis. Kč celoroční činnost Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ a 75 tis. korun je určených na podporu akcí Muzea skla a bižuterie pro veřejnost,“ připomíná David Mánek, náměstek pro oblast humanitní v Jablonci nad Nisou.

Na podporu kulturních akcí a jejich cyklů předpokládá odbor humanitní částku 825 tis. Kč, celoroční činnosti v kultuře podpoří částkou 1,46 mil. Kč. K podpoře aktivit sociální péče a zdravotnictví použije humanitní odbor 100 tis. Kč, dotace na celoroční sportovní činnost se budou rozdělovat z balíku 3,2 mil. Kč a na výchovu a vzdělávání je určených 120 tis. korun.

Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, dostupných na webu města, podávat se mohou od 17. ledna nejpozději do 9. února 2022 do 17.00 hodin, a to buď osobně v informačním středisku jabloneckého magistrátu, poštou nebo datovou schránkou. Podrobnosti k podávání žádostí o dotace z jabloneckého rozpočtu jsou na webu města a v lednovém čísle Jabloneckého měsíčníku.

Sport Jablonec dostane účelovou dotaci

Účelovou dotaci 151 tis. korun schválili jablonečtí zastupitelé společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. Peníze městská organizace použije na kompenzaci nájemného pro TJ HC Jablonec nad Nisou, z. s.

„Hokejový spolek užívá zimní stadion na základě podnájemní smlouvy se společností Sport, kvůli pandemii však kluziště v období 2020-2021 nevyužil, ale nebyl oprávněným subjektem k čerpání podpory programu Covid – nájemné ani jiné dotace. Proto požádal statutární město o prominutí nájemného,“ vysvětluje důvody účelové dotace ekonomický náměstek Milan Kouřil.

Zároveň zastupitelé schválili společnosti Sport Jablonec, s.r.o., poskytnutí účelové dotace na rok 2022. „Důvodem pro předložení návrhu na poskytnutí dotace pro rok 2022 již v prosinci, tedy ještě před schválením rozpočtu, je, že společnost potřebuje finanční prostředky na provoz již od ledna,“ zdůvodňuje svou žádost jednatel společnosti Sport Jablonec, s.r.o., Jan Ullmann.

Schválená účelová dotace pro rok 2022 je ve výši upraveného rozpočtu roku 2021 a činí necelých 28 mil. korun. Po schválení rozpočtu města pro rok 2022 se výše dotace upraví.

JN/Jana Fričová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace