Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Nejrozsáhlejším projektem, který v nejbližších letech Jablonec čeká v rámci IPRÚ, je terminál městské hromadné dopravy a parkovací dům

21. 09. 2019 | 12:33

Jablonečtí zastupitelé projednali a schválili zprávu manažerky Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou Barbory Steinzové o dosavadním průběhu čerpání dotačních titulů na jablonecké projekty. Dosud má Jablonec v rámci integrovaného plánu dokončených nebo aktuálně rozpracovaných šest projektů.

JNterminalMost
vizualizace

Asi nejrozsáhlejším projektem, který v nejbližších letech Jablonec čeká v rámci IPRÚ je terminál městské hromadné dopravy, parkovací dům a lávka spojující terminál s železniční zastávkou Jablonec nad Nisou Centrum.  „V únoru jsme o projektech terminálu a prodloužení tramvajové trati jednali s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem dopravy. V srpnu jsme pak na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové projednávali rozdělení stavebních objektů pro terminál a parkovací dům dle pravidel Výzvy IROP,“ říká vedoucí jabloneckého oddělení dotací Iveta Habadová a členka Řídicího výboru IPRÚ.

Dalším chystaným projektem jsou cyklopruhy Palackého ulici. „U něj se přepracovává projektová dokumentace, a to část od Horního náměstí po křižovatku ulic Palackého a Riegrova. Do konce tohoto roku budeme předkládat žádost o dotaci alespoň na druhou část, a to od bývalého Jablonexu po křižovatku Ostrý roh,“ doplňuje Habadová.

Ve stadiu příprav zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné soutěže je také Komunitní centrum Jablonec nad Nisou, tzv. Spolkový dům II.

Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou je strategický dokument, jehož prostřednictvím má vymezené území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou možnost čerpat v letech 2016-2023 z evropských fondů až 2,6 mld. Kč.

vizualizace

Nyní jsou v Jablonci rozpracované nebo dokončené tyto projekty:

Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova. V ZŠ Mozartova v roce 2018 vznikla nová učebna výpočetní techniky, chemie a venkovní učebna přírodopisu, tzv. geopark. Byl zde i vybudován výtah v prostorách geoparku, dotace EU + ČR se rovná 6 mil. Kč.

V ZŠ Liberecká byly modernizovány učebny fyziky, chemie, přírodopisu včetně kabinetů, dílen a vznikla nová učebna cizích jazyků, navíc škola je díky úpravám bezbariérová. Přidělená dotace z EU a ČR celkem činí 7,1 mil. Kč

Modernizace ZŠ Pasířská – projekt, v jehož rámci byly modernizovány dvě odborné učebny chemie-matematiky a fyziky-matematiky, byl zde vybudován výtah a bezbariérové WC, je na něj přidělena dotace z EU a ČR celkem 3,1 mil. Kč.

Modernizace ZŠ Kokonín – projekt se týká dvou budov školy, v budově v ulici Janáčkova vznikne venkovní učebna přírodních věd (realizace v roce 2020), budova v ulici Rychnovská č. 216, tzv. lístečková získá učebnu dílen, jazyků, šatny, venkovní učebnu pro školní pozemek (realizace od června 2019); přidělená dotace z EU + ČR je ve výši 20,6 mil. Kč.

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská – navýšení kapacity o 24 dětí, rekonstrukce zahrady a kanalizace, ukončení realizace v polovině října 2019, přidělená dotace 16,8 mil. Kč, práce probíhají, ale děti již nastoupily 2. září 2019.

Centrum terénních a ambulantních služeb, tzv. Kruháč – rekonstrukce celého objektu je hotová. V centru je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a pečovatelská služba. Objekt je díky výtahu bezbariérový, dotace EU a ČR činí 11 mil. Kč.

Navýšení kapacity MŠ Arbesova – cílem projektu je navýšení kapacity školky o 44 dětí – vznik dvou nových tříd, realizuje se od července 2019, děti by měly nastoupit února 2020.


JN/Jana Hajná