Nový pavilon jablonecké nemocnice zlepší podmínky pro pacienty i zdravotníky, město jej financovalo z vlastní kasy

19. 02. 2020 | 18:00

Lepší podmínky pro pacienty i zaměstnance zajistí nový pavilon intenzivní medicíny (PIM), který dnes otevřeli v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Výstavba moderní pětipodlažní budovy stála téměř 165 milionů korun a celou ji zaplatilo město Jablonec. Dotaci se na stavbu získat nepodařilo.

JNnemocniceNová
Celkový pohled na nový Pavilon intenzivní medicíny jablonecké nemocnice. Foto: FB SMJ

9. 6. 2016 – jablonečtí zastupitelé schválili záměr na výstavbu PIM

10. 8. 2017 – zastupitelstvo Jablonce schválilo financování celé stavby z městského rozpočtu

16. 5. 2018 - poklepání základního kamene a zahájení stavby

vybavení interiérů zdravotnickou a počítačovou technikou hradila nemocnice ze svého rozpočtu, dotačně přispěly Liberecký kraj a evropské strukturální fondy

pacientům začne PIM sloužit od poloviny března 2020.

TZ SMJ

První pacienty přivítá nový pavilon v polovině března, řekl u příležitosti slavnostního otevření budovy ředitel nemocnice Vít Němeček.

"O navýšení kapacity jednotky intenzivní péče pro operační obory jsme uvažovali už od roku 2009," řekl Němeček. Na stole bylo podle něj několik variant, po zvážení všech pro a proti nakonec zvítězila výstavba nového pavilonu na zelené louce. "Díky novému pavilonu se současně uvolňuje poměrně velké množství místa ve stávajících prostorách. Místo současné jednotky intenzivní péče vznikne takzvaný dospávací pokoj pro pacienty po operacích, po dosavadním ARO bude místo pro urgentní příjem," řekl Němeček. V patře, kde dosud sídlilo vedení nemocnice, vzniknou nadstandardní pokoje pro rodičky, jejichž nároky stoupají.

Do nové budovy sestěhuje nemocnice anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) se šesti lůžky a jednotky intenzivní péče, jejichž kapacita se zvýší z osmi na 12 lůžek. "Díky tomu, že budou ve stejné budově, tam bude mnohem lepší technická a personální zastupitelnost," řekl Němeček. V každém patře je šest jednolůžkových plně vybavených boxů. "Boxový systém je současným trendem, pacienti tam mají klid, navzájem se neruší a je to jedna ze zábran šíření takzvaných nozokomiálních infekcí," dodal ředitel. Jde o nákazy vzniklé v příčinné souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Patra mají široké terasy, aby bylo možné pacienty i s lůžkem vyvézt ven.

Jablonecká nemocnice s 377 lůžky je městskou příspěvkovou organizací. Téměř kompletně byla vybudována v letech 1997 až 2002, v posledních deseti letech investovala do rozvoje a vybavení dalších 526 milionů korun. Z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získala nemocnice 135 milionů na obnovu přístrojů. Pořídila mimo jiné magnetickou rezonanci, operační stoly nebo novou monitorovací techniku. Pro další období připravila třetí největší nemocnice v Libereckém kraji investice za dalších zhruba 600 milionů korun. Podle Němečka už ale nepůjde o výstavbu dalších budov, ale o modernizaci budov i jejich vybavení.

čtk

Nový pavilon bude nejen velkou pomocí pro pacienty z Jablonce a jeho spádové oblasti. Foto: SMJ

Zajímavosti PIM – významné objemové ukazatele

množství spotřebované betonové směsi: 1 785,515 m3 betonu

množství spotřebované výztuže: 203,246 t oceli

délka kabelových rozvodů: 32 372 m silnoproud, 15 579 m slaboproud, 480 m silnoproudé přípojky

délka VZT (vzduchotechnika) potrubí: 1 346 m pro měděné a pozinkované potrubí kruhové, pro čtvercové 3 614 m2

finanční náklady na klimatizační jednotky - 2 mil. Kč

samotná ocelová konstrukce jednoho krčku váží cca 14 t, rampa pro sanitky cca 15 t, nosnost je 5,5 t

cca 2 700 m2 zděných příček

plocha střechy cca 600 m2, z toho cca 475 m2 je zahradní substrát

plocha fasády KZS (kontaktní zateplovací systém) 1 758 m2

plocha fasády ze Silbonitu 1 651,36 m2 (fasádní „bílé“ desky včetně balkónů – podhledy apod.)

4 943,24 m2 vnitřních sádrových omítek

cca 2 600 m2 SDK (sádrokartonových) podhledů

1 263 m2 vnitřních obkladů a 254 m2 vnitřních dlažeb

311 m2 koberců

2 011 m2 PVC (+ cca 3 300 metrů běžných fabiónků PVC – vytažení na stěnu)

plocha Al oken a Al výplní (požární i nepožární) 1 093,825 m2

plocha hrubých podlah 2 470 m2

165 m2 hřebíkových stěn

165 m mikropilot

650 m2 asfaltů vozovek

součástí díla byly přeložky – vodovod, kanalizace, plynovod, O2, medicinální plyny, přípojka vodovodní a teplovodní

technologie chlazení za 4,5 mil Kč (jednotky, rozvody, čerpadla)

Historické mezníky v jablonecké nemocnici

září 1784 jablonecký špitál (Špitál sv. Šebestiána, Rocha a Rosalie) stál na rohu Anenské a Soukenné ulice

5. 3. 1875 otevřena nemocnice na místě dnešního Gymnázia U Balvanu (Všeobecná
veřejná okresní nemocnice korunního prince Rudolfa v Jablonci nad Nisou)

1890 počátek stavby budovy interny a chirurgie v dnešním areálu

1893 zprovoznění v místech, kde stojí dodnes

1931 otevření porodnice v Bezručově ulici

1967 přestěhování dětsko-kojeneckého oddělení do budovy v Bezručově ulici

1968 přestěhování porodnice z Bezručovy do Turnovské ulice

květen 1990 počátek celkové přestavby nemocnice, prezident Václav Havel poklepal
na základní kámen

1992–1996 právní forma Nemocnice s poliklinikou Jablonec nad Nisou

březen 1994 pavilon chirurgicko-interní v provozu (pavilon B)

listopad 1995 pavilon ortopedie v provozu (pavilon A)

říjen 1996 pavilon kuchyně, prádelny a ústavní lékárny v provozu (pavilon E)

květen 1998 otevření nového diagnostického pavilonu s rentgenem, laboratoří, patologií, ambulantní a lůžkovou rehabilitací (pavilon C1)

1999 otevření oddělení patologie

leden 2000 přestěhování dětského oddělení z Bezručovy ulice do areálu nemocnice (pavilon C2)

duben 2001 pavilon interních oborů v provozu (pavilon D)

2002 přestěhování hospodářsko-technické správy z Průmyslové ulice do areálu nemocnice

duben 2002 otevření oddělení ORL – ušní, nosní, krční (pavilon A)

květen 2002 zrušení porodnice v Turnovské ulici, přestěhování gynekologicko-porodnického oddělení do areálu (pavilon B)

1. 1. 2003 zřizovatelem nemocnice se stává město Jablonec nad Nisou

2003 otevření gastroenterologického oddělení (pavilon B)

2005 na nemocnici je převedena LDN (Jablonec a Tanvald), dnešní CEDR

2005 stravovací provoz přechází pod nemocnici

2006 součástí nemocnice se stává onkologická ambulance v Liberecké ulici

2007 lékárna přechází pod nemocnici

2009 zahájení provozu magnetické rezonance (dotace EU)

2011 demolice staré laboratoře, výstavba a zahájení provozu nové MŠ v areálu

2013 otevření nového pavilonu onkologické ambulance v areálu

Od roku 2012 probíhá průběžná humanizace a rekonstrukce jednotlivých oddělení včetně operačních sálů a provozů hospodářsko-technické správy.

JN/Jana Fričová, snímky interiéru a ve fotogalerii SMJ

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace