Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Průjezd Korejskou ulicí bude bezpečnější, přibude i parkovacích míst

08. 09. 2019 | 13:47

Jablonec prostřednictvím technických služeb provádí opravu vozovky v ulici Korejská. Ke konci září bude na této komunikaci opraveno vodorovné dopravní značení, které řidičům zpřehlední průjezd křižovatkami a zároveň dojde k navýšení parkovacích míst v centru města, a to celkem o celkem 26 míst.

JNcelekNew
ilustrační foto

Stávající vodorovné dopravní značení bylo některými řidiči využíváno nesprávným způsobem a následně docházelo ke vzniku nepřehledných a nebezpečných dopravních situací. „V ulici Korejská se zruší často kritizované řadící pruhy před komunikacemi, které silnici příčně protínají. Vzhledem k dopravní intenzitě není historické dopravní značení aktuální. Proto jsme přistoupili ke změně vodorovného dopravního značení a tím i k navýšení o 26 parkovacích míst,“ informuje vedoucí technického odboru Pavel Kozák a dodává, že město tím zároveň reaguje na potřebu obyvatel, kteří parkují v centru města.

„Po úpravě vodorovného znační dojde ke zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách s ulicí Korejská, a tím se zvýší bezpečnost silničního provozu. Parkování je v oblasti jednosměrného provozu navrženo tak, aby řidiči vozidel měli co nejlepší rozhled,“ upřesňuje pověřený vedoucí oddělení správy komunikací Martin Černý s tím, že na křižovatce s ulicí Máchova dojde k posunutí "stop čáry.“

Součástí nového značení budou i vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientací dle platných norem a předpisů. V místech, kde je v současné době problém zastavit nebo zaparkovat vozidlo, chce město zajisti bezproblémový vjezd či výjezd k soukromým pozemkům, tzn. na zahrady a do garáží. To vše s ohledem na průjezd hasičské techniky nebo vozidel na svoz odpadu.

JN/Jana Hajná