Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Seniorská obálka pomůže jejím držitelům při řešení zdravotních problémů i v situacích ohrožení života

26. 09. 2019 | 12:26

Statutární město Jablonec nad Nisou oficiálně podporuje projekt Seniorská obálka, který jejím držitelům pomáhá při řešení zdravotních problémů i v situacích ohrožení života. Obálky budou od října k dispozici v radničním infocentru, na jablonecké pobočce Českého červeného kříže, v jablonecké nemocnici a v dalších městských organizacích. Obálka bude také ke stažení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

seniorPuzzle
ilustrační foto

„Jsem rád, že se statutární město Jablonec nad Nisou připojilo k dalším městům a obcím, které v Libereckém kraji projekt seniorské obálky podporují. Uvědomujeme si, že naše populace stárne a musíme na to patřičně reagovat,“ říká náměstek primátora David Mánek s tím, že cílem zavedení seniorské obálky v Jablonci je urychlení rozhodování při záchraně života složkám integrovaného záchranného systému.

Seniorská obálka je tiskopis ICE – In Case od Emergency, což se dá přeložit jako „v naléhavé pomoci.“ „Jedná se o kartu, kterou senioři nebo jejich příbuzní či lékař vyplní. Uvedou tam údaje o alergiích, nemocech, lécích a kontakty na blízké osoby a praktického lékaře,“ vysvětluje vedoucí sociálních věcí a zdravotnictví Martina Rosenbergová a dodává, že obálka slouží pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému (IZS), pokud zasahují v domácnosti seniora. „Tiskopis se po vyplnění složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě v bytě. Ideálně na dveře lednice nebo na vnitřní stranu vchodových dveří,“ upřesňuje Rosenbergová.

Na projektu seniorské obálky s městem spolupracují Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Krajský úřad Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služby Libereckého kraje, Český červený kříž v Jablonci nad Nisou a další složky IZS. Krajská koordinátorka MPSV pro implementaci politiky stárnutí Pavla Řechtáčková doplňuje: „Je důležité, aby údaje na kartě byly aktuální, včetně poslední hospitalizace v nemocnici. Také lidem doporučujeme, aby do formuláře napsali kontakt na svého praktického lékaře. U léků, které senior bere, je vhodné uvést i jejich dávkování.“

Některé jablonecké sociální služby již využívají tzv. karty života, jako je například „Zdravotní záznamník,“ který je společným projektem Centra sociálních služeb a Českého červeného kříže. „Zdravotní záznamník je základním přehledem o podávání a dávkování léků, informací o pobytu v nemocnici, kontaktů na nejbližší příbuzné a osoby blízké. Záznamník je však zaměřen více na dlouhodobou péči o seniora,“ říká ředitelka oblastního spolku českého červeného kříže Jablonec nad Nisou Kateřina Havlová s tím, že záznamník pomáhá zdravotnickým i sociálním pracovníkům, kteří o seniora pečují, ale také v případech náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo hospitalizace.

Projekt Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu, který se konal v roce 2018 v Jihomoravském kraji na téma „Stárneme ve zdraví“ projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Seniorská obálka napomáhá usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jedná se o tiskopis, který senioři vyplní podle návodu. Poskytnou základní údaje (alergie, nemoci, léky a kontakty na blízké osoby a praktického lékaře), a tato důležitost údajů je odlišena barvami, jako na semaforu. Dobře vyplněná a aktualizovaná Seniorská obálka urychlí čas zásahových jednotek ZZS, HZS, PČR v případě potřeby. Zefektivní i následnou nemocniční péči.

JN/Jana Hajná