Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Třídy ve školce v Arbesově ulici se teprve dostavují, zápis se ale uskuteční už zítra

09. 12. 2019 | 16:18

U mateřských škol v jablonecké čtvrti Mšeno dojde během tohoto školního roku hned ke dvěma změnám v jejich kapacitách. Zatímco MŠ Arbesova se již od 1. února 2020 rozroste o dvě nové třídy, MŠ Mechová bude naopak od září 2020 o třídu umístěnou v ZŠ menší.

JNms arbesova nove tridy
Foto: SMJ

V těchto dnech ještě probíhá stavba dvou nových tříd v zahradě mateřské školy v Arbesově ulici, přesto již 1. února budou prostory připraveny pro nástup 44 nově přijatých dětí. Termín zápisu dětí do nových tříd byl stanoven na úterý 10. prosince 2019 od 13:00 do 17:00 hod.

Nové třídy jsou podobně jako ostatní jablonecké MŠ určeny všem předškolním dětem ve věkovém rozpětí 3-6 let. K zápisu mohou přijít i rodiče dětí, které dovršily tří let během podzimu, nebo třetí narozeniny teprve oslaví v průběhu zimy či jara. Do MŠ však ze zákona nelze přijmout děti, kterým ještě nebyly ani 2 roky.

Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

  • bydliště dítěte v Jablonci nad Nisou
  • věk dítěte (děti jsou přijímány dle data narození)
  • sourozenec, který již MŠ navštěvuje.

V souvislosti s tímto navýšením kapacit mšenských mateřských škol je již nyní jisté, že bude od září příštího školního roku zrušeno odloučené pracoviště mateřské školy Mechová, které po několik let výrazně napomohlo k bezproblémovému přijímání nejen mšenských dětí do mateřských škol. Zabíralo však prostory v budově školní družiny při Základní škole Mozartova 24. Vzhledem k nárůstu počtu dětí v prvních třídách základní školy je již nutné tyto prostory navrátit škole k užívání. Mateřská škola Mechová se tak vrátí na svoji původní kapacitu čtyř tříd. Dá se tak očekávat že nebude moci přijímat takové množství dětí, jako tomu bylo v minulých letech.

www.mestojablonec.cz