Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Tůně a revitalizovaný Dolinský potok v Jablonci nad Nisou zadrží vodu v krajině

24. 10. 2019 | 8:08

V průběhu měsíců listopad a prosinec se bude v poměrně rozsáhlé míře kácet zeleň podél Dolinského potoka v Jablonci nad Nisou. Důvodem kácení je revitalizace vodního toku. Stavba by měla být dokončená do konce října příštího roku.

jablonec zelen podel dolinslkeho potoka
Zeleň podél Dolinského potoka

Kácení je povolené od 1. listopadu do 31. prosince, a to v ulici Liliová. Kácet se bude vzrostlejší zeleň, která by překážela stavbě,“ vysvětluje Lucie Vavrušková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu. Pokácené stromy se budou na místě rozřezávat nebo štěpkovat. „Po dokončení stavebních prací nahradí vykácené dřeviny nová výsadba,“ dodává Vavrušková.

Revitalizací vodního toku včetně části sousedních pozemků se obnoví vodní prvky v krajině s ekologicko-stabilizační funkcí. Z hlediska vodohospodářského budou tůně a revitalizované koryto sloužit k zadržování vody v krajině,“ říká náměstek primátora pro rozvoj Petr Roubíček.

V revitalizovaném korytě vznikne vzdouvací objekt, původní koryto bude zasypané a přehrazené pěti přehrážkami. „Dále budou vybudovány tůně, průtočné i neprůtočné. Lokalitu doplní mlatové a kamenné cesty s vhodným mobiliářem a na břehu průtočné tůně bude molo,“ popisuje projekt Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby s tím, že veškeré stavební práce by měly skončit v říjnu 2020.

TZ/Jana Fričová