Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V jablonecké nemocnici se bude bourat za provozu, urologická ambulance se přestěhuje do nových prostor

11. 07. 2019 | 16:12

Od 12. července čtyři týdny ovlivní vnitřní provoz jablonecké nemocnice bourací a stavební práce související s výstavbou dvou propojovacích chodeb do nového pavilonu intenzivní medicíny. Jedna chodba povede ze stávající urologické ambulance v přízemí, druhá z prostor vedle chirurgického JIP v prvním patře.

JNnemocniceBudova
archivní foto

„Při stavbě je třeba počítat se zvýšeným hlukem a prašností nejen přímo v místech stavby, ale také na sousedících odděleních. Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení,“ informovala veřejnost Petra Hybnerová, tisková mluvčí. Z těchto důvodů je také přes léto omezen provoz na operačních sálech a neakutní operace plánovány na další období. O aktuální situaci a přesných termínech prací bude nemocnice veřejnost informovat prostřednictvím webových stránek www.nemjbc.cz.

Prostory, které po vytvoření propojovací chodby zůstanou, využije nemocnice pro zlepšení podmínek některých ambulancí. Ukončení stavby pavilonu intenzivní medicíny je plánováno na listopad letošního roku, následovat bude zajištění vnitřního vybavení a stěhování stávajících oddělení, ARO a chirurgické jednotky intenzivní péče. S otevřením provozu se počítá v novém roce.

Nejen na odděleních v jabloneckém areálu lze zaznamenat stavební ruch. Nemocnice i nadále pokračuje v humanizaci prostor v budově Centra doléčování a rehabilitace v Tanvaldu. Rekonstruována byla venkovní terasa a od začátku července si zde mohou pacienti zpříjemnit svoji hospitalizaci.

Urologická ambulance se stěhuje do nových prostor

Ve finále jsou rekonstrukční práce v prostorách, kde se nacházela ambulance plastické chirurgie, tu pacienti nyní najdou v prostorách chirurgické ambulance. Do nových prostor v pavilonu A se v první polovině července přemístí urologická ambulance, která opouští tyto prostory z důvodu umístění jedné z propojovacích chodeb do pavilonu intenzivní medicíny.

Stěhování urologické ambulance bude probíhat od pondělí 1. 7. do středy 12. 7. 2019. V tomto období je provoz ambulance omezen. Akutní případy ošetří na lůžkovém oddělení ve 4. patře pavilonu B. Stávající telefonní čísla budou zachována. 

Letní provoz v nemocnici

Období léta je každoročně využíváno k rekonstrukcím oddělení či malování. Provoz některých ambulancí bude omezen také z důvodu čerpání dovolených. V nemocnici je standardně v provozu pohotovostní služba pro děti i dospělé. 

S rehabilitací do Krkonoš

Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny jablonecké nemocnice zve všechny zájemce o své zdraví na tradiční podzimní seminář v Krkonoších s pestrým programem.

Akce pro veřejnost s názvem „Aby nás nebolelo v krku ani za krkem“ je letos zaměřený na krční páteř. „Chceme Vám poskytnout příležitost poznat různé přístupy ke svým potížím. Nabídneme možnosti, jak jim předcházet, či návod, jak pomoci svým blízkým“, zve na seminář primářka oddělení MUDr. Alena Svárovská. Na programu jsou přednášky, tematická cvičení, chůze s holemi „Nordic Walking“ a nahlédnutí do svého nitra. Termín konání je 19. 9. – 22. 9. 2019. Udělejte si čas na to nejdůležitější – na své zdraví. Bližší informace k akci včetně způsobu přihlášení jsou zveřejněny na webových stránkách nemocnice www.nemjbc.cz nebo k doptání na svarovska@nemjbc.cz, případně na telefonu 483 345 811.

Letní výstavy v nemocnici

V jablonecké nemocnici si mohou návštěvníci na chodbě za bistrem prohlédnout fotografie Jaroslavy Fojtíkové. Část výstavy, která nese název „Z českých a moravských luk a strání“, bude pro zájem veřejnosti pokračovat i přes prázdniny.

Ve dvou samostatných blocích s názvem „Orchideje naší přírody“ a „I u nás máme stepi“ představuje autorka fotografií svá oblíbená místa. Svými snímky návštěvníkům zprostředkovala malou procházku po stepních lokalitách České republiky. „Z nepřeberného množství druhů rostlin jsem vybrala pár zástupců, typických pro tato místa v průběhu jedné vegetační sezóny. Několik záběrů jsem také věnovala zástupcům živočišné říše“, dodává Jaroslava Fojtíková.

V další části výstavní plochy se představí jablonecká výtvarnice Jitka Navrátilová s výstavou vlastníc obrazů. Vyvrcholením této výstavy bude odhalení sochy z její dílny „Pramen zdraví“. Nová socha ozdobí venkovní areál nemocnice před hlavním vchodem.

převzato z www.mestojablonec.cz