Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Zastupitelé schválili závěrečný účet Jablonce za loňský rok

24. 05. 2019 | 0:15

ablonečtí zastupitelé schválili celoroční hospodaření a závěrečný účet statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2018 a zároveň vzali na vědomí výsledky hospodaření organizací a společností města. „Za rok 2018 hospodařilo město s přebytkem 33 milionů korun,“ informuje vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová a dodává, že zastupitelé souhlasili s celoročním hospodařením statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018, a to bez výhrad.

JNpamzona
archivní foto

V rámci šestnáctého bodu programu zastupitelstva vzali jablonečtí zastupitelé na vědomí i zprávu auditora. Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2018 auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Město se pohybuje v plusových hodnotách

 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou na svém 5. zasedání vzalo na vědomí výsledky hospodaření města za první čtvrtletí roku 2019. Převis příjmů nad výdaji činí 33 milionů korun.

 Finanční výbor na svém zasedání 13. května 2019 projednal předložený materiál a doporučil zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu a účetní závěrku statutárního města za první čtvrtletí roku 2019. „Od ledna do března byly celkové příjmy města ve výši 283 271 tisíc korun a celkové výdaje ve výši 250 033 tisíc korun. Převis příjmů nad výdaji činí 33 238 tisíc korun,“ vyčísluje náměstek pro ekonomiku Štěpán Matek.

JN/Jana Hajná