Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Frýdlant připravuje doplnění chodníků v ulicích Hejnická a Jizerská

24. 01. 2023 | 10:17

Výrazné zvýšení bezpečí chodců u hlavní silnice v oblasti splavu, pivovaru a tenisových kurtů si slibuje Město Frýdlant od realizace nových částí chodníků v ulicích Jizerská a Hejnická. Na chodníky v obou ulicích podalo teď v lednu žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané náklady na chodníky jsou celkem 4 miliony a 700 tisíc korun.

frýdlant Jizerská 1
Ulice Jizerská, foto: www.mesto-frydlant.cz

„Chodníky podél komunikace v ulicích Hejnická a Jizerská jsou pro nás velkou prioritou, v oblasti kolem tenisových kurtů a pivovaru opravdu chybí. My na cestě z města na Hág části chodníků máme, ale nejde o ucelenou trasu. Proto jí chceme novými částmi chodníků zkompletovat,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.

Ulice Hejnická, foto: www.mesto-frydlant.cz„V ulici Hejnická bude nový chodník navazovat na stávající, který končí zhruba 100 metrů za zámeckým rybníkem a bude pokračovat směrem k mostu pro pěší u tenisových kurtů. Před tímto mostem bude chodník rozšířen nad nábřežní zeď a opatřen zábradlím,“ vysvětluje Kateřina Korečková z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant. Předpokládaná cena této části chodníku je 2 miliony korun.

Ulice Hejnická, foto: www.mesto-frydlant.cz „V ulici Jizerská, která na Hejnickou navazuje, pak povede nový chodník od mostu u Pivovaru Albrecht a povede na pravé straně silnice až k mostu nad železnicí, kde se napojí na chodník stávající. Chodník bude od komunikace oddělen zeleným pásem a v rámci stavebních prací tu dojde i k výměně stávajícího osvětlení. Autobusová zastávka, která v úseku je, zůstane samozřejmě zachována,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Předpokládané náklady na tuto část chodníků jsou 2 miliony a 700 tisíc korun.

www.mesto-frydlant.cz