Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Příběh další obnovy: Kraj pomáhá kostelu sv. Anny v Jeřmanicích

05. 10. 2019 | 12:04

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje obnovu památek. I v letošním roce na tuto činnost přispívá, a to 17 miliony korun. Jednou z historických staveb, která se v dotačním fondu objevila, je kostel svaté Anny v Jeřmanicích.

JeřmaniceKostel sv. Anny
Foto: LK

Tato nepřehlédnutelná dominanta obce Jeřmanice byla postavena při hřbitově v letech 18121816 podle plánu stavitele J. Braunera ze Smržovky. Od roku 1966 je kostel chráněn jako kulturní památka.

V roce 2006 ho obec získala do svého vlastnictví. Kostel byl v havarijním stavu, ale s pomocí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu se obci podařilo zrekonstruovat jeho zevnějšek. Opravy a osazení novými ciferníky se dočkaly také původní hodiny. Zajímavostí je, že mají obrácené hodinové ručičky – malá ukazuje minuty a velká hodiny.

„Vážím si toho, když je obec ochotná převzít do svého vlastnictví chátrající památku a bere tak na sebe zodpovědnost za její záchranu. A zvlášť malá obec, pro kterou je rekonstrukce velkou finanční zátěží. Takový přístup je skutečně hodný respektu a pomoci,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V letošním roce započala obnova interiéru kostela, který je též v havarijním stavu. Zahájení prací předcházela projektová příprava a získání potřebných stanovisek. Jednou z podmínek odboru památkové péče byl restaurátorský průzkum výmalby. Podařilo se získat dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR, obnovu podpořil též Liberecký kraj.

Foto: LK

Finanční prostředky jsou však omezené a obnova bude proto probíhat postupně v několika etapách. V té první prošel obnovou strop ve vstupu kostela, strop nad kůrem a ošetřeny byly všechny krovy. Nyní se chystá projekt k žádosti na příští rok, kdy by se měl opravou projít i zbytek stropu.

„V dalších etapách pak dojde na omítky, podlahu i sakristii. Doufáme, že úplně na závěr se nám podaří zrestaurovat i původní výmalbu a kostel se zaskví v celé své historické kráse. Tím ale naše práce nekončí, protože ještě zbývají varhany nebo oltář, z kterého moc nezbylo. Důležité je to nevzdat,“ dodala starostka Jeřmanic Helena Fiebigerová.

LK/Jan Mikulička

foto LK