Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Greenpeace ČR chrání zájmy českých občanů i v Polsku. V tamním řízení chce zastavit rozšíření dolu Turów

29. 11. 2019 | 15:07

Česká pobočka organizace Greenpeace bude hájit zájmy občanů a občanek Libereckého kraje i za hranicemi. Tento týden byla oficiálně přijata jako účastník procesu vyhodnocení vlivů rozšíření hnědouhelného dolu Turów na životní prostředí (EIA) v Polsku.

stavkaTurow4spolu (1)
archivní foto

Greenpeace Česká republika tak bude moci jako zatím jediný český zástupce nahlížet kdykoli do spisu a reagovat na informace v něm obsažené. Bude dostávat všechna rozhodnutí úřadů. Ale také může dodávat doplňující podklady a znalecké posudky, které se pak budou muset brát v úvahu při konečném rozhodnutí. Získává také právo podávat odvolání proti rozhodnutí úřadů o ochraně životního prostředí k vyšší instanci a nakonec může rozhodnutí vyšší instance žalovat. Může se tak efektivněji zasazovat o ochranu vody pro obyvatele Hrádecka a Frýdlantska i o obecnou ochranu životního prostředí a globálního klimatu.

Důl Turów má platné povolení k těžbě pouze do dubna 2020. Provozovatel dolu však nyní žádá o prodloužení těžby až do roku 2044 a s tím i o rozšíření dolu na 100 metrů ke státní hranici a 1200 metrů od nejbližších českých obcí. Důl má být také výrazně prohlouben, až na 30 metrů pod úroveň hladiny Baltského moře. Spálení nově vytěženého uhlí v elektrárně Turów by přitom jen v období mezi lety 2020–2038 vyprodukovalo nejméně 10,3 milionů tun emisí oxidu uhličitého ročně, což by výrazně přispělo k dalšímu prohlubování klimatické krize.

Dolování uhlí v Turówě s sebou nese řadu negativních doprovodných jevů, které už dnes trápí lidi na české straně hranice. Po rozšíření by trpěli větší prašností a větším hlukem, navíc by hrozila ztráta pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel Libereckého kraje. Hrozilo by také vysychání krajiny, kde by pak těžko přežívaly rostliny i živočichové. Značně a nenávratně by byly poškozeny celé místní ekosystémy. Polsko i těžební společnost PGE jako provozovatel dolu však odmítají poskytnout české straně kompenzace za dopady na životní prostředí. Záměr zároveň nepočítá ani se zajištěním náhradního zásobování pitnou vodou.

Greenpeace se proto ve spolupráci s Libereckým krajem a dotčenými obcemi také obrací na Evropský parlament s peticí za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí. Petici lze již nyní podepsat na různých místech Libereckého kraje, digitální verze petice bude k dispozici od 2. prosince na adrese www.stopturow.cz.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace, říká: “Jako Greenpeace Česká republika chceme využít všechny možnosti zastavit uhelný důl Turów, který má velký negativní vliv na své okolí i na světové klima. Jako účastník přeshraničního procesu EIA jsme měli jen omezený přístup do celého řízení, proto se budeme účastnit procesu v Polsku. Jsme rádi, že můžeme podpořit snahu místních občanů, obcí i Libereckého kraje, kdykoli je to možné. A proto také spoluorganizujeme petici k Evropskému parlamentu, která zajistí problematice ztráty vody na Liberecku pozornost evropských institucí.”

TZ Greenpeace