Sedmimilionová dotace pomůže revitalizovat Palackého sady v Semilech

25. 03. 2021 | 19:09

Palackého sady, park s dlouhou historií, do kterého nejen v letních měsících za odpočinkem míří mnoho obyvatel Semil, se v příštím roce konečně dočkají své obnovy. Revitalizaci bude již na podzim letošního roku předcházet rozsáhlé kácení několika stovek přestárlých a poškozených stromů, které vzápětí nahradí na 4000 převážně domácích mnohodruhových dřevin. Předpokládané náklady na revitalizaci parku jsou ve výši 9,2 mil. Kč, více jak 7 milionů pokryje dotace z operačního programu Životní prostředí.

semily socha  F. L. Riegra v Semilech menší
Ilustrační foto

"Palackého sady vznikly koncem 19. století, a to díky iniciativě semilského okrašlovacího spolku," říká Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily. "Slavnostní otevření proběhlo 11. září 1898 a park se stal záhy cílem vycházek semilských občanů. Později byly v parku vyznačeny běžecké okruhy a turistická stezka, v severní části vzniklo přírodní divadlo a nad zámkem alpinum. Od 60. let 20. století, kdy okrašlovací spolek zanikl, probíhala v parku jen základní údržba."

Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu jednotlivých stromů byla v roce 2018 Ing. Ondřejem Nečaským, ateliérem ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.o. zpracována studie Revitalizace Palackého sadů, která byla projednána s širokou veřejností a zastupitelstvem města. V následujícím roce pak byla na základě výběrového řízení vybrána zpracovatelka projektové dokumentace, zahradní inženýrka, Ing. Martina Součková.

"V současnosti je největším problémem porostu napadení smrků kůrovcem a nekróza jasanu, v obou případech způsobující velmi rychlé odumírání jednotlivých stromů, což vzhledem k tomu, že se jedná o dva hlavní druhy v ploše rostoucí, je významným problémem," vysvětluje Ing. Martina Součková. "Celkově je stromové patro v prostoru lesoparku před rozpadem, některé ze stromů zde rostoucích ohrožují své okolí pádem."

Vzhledem k množství osob využívajících plochu k rekreaci a tomu, že se v blízkosti nachází frekventovaná komunikace, je bezpečnost jednotlivých stromů velmi důležitá. Kácení stromů v lesoparku bude tedy poměrně rozsáhlé, následné výsadby ale, jak početně, tak co se druhové pestrosti týče, významně kácení převáží.

Pro výsadbu jsou navrhovány především domácí druhy dřevin, jako jsou duby letní a zimní, buky, habry, lípy srdčité a velkolisté, javor klen, bříza bělokorá, jilm vaz, třešeň ptačí, z jehličnanů pak jedle bělokorá, v keřovém patře líska obecná, kalina tušalaj, kalina obecná a tis červený.

Domácí druhy budou pro zpestření porostu doplněny druhy cizokrajnými, případně kultivary stromů jako je například borovice himálajská, jírovec maďal a červenolistý buk, oproti stávajícímu stavu bude vysazován spíše les listnatý. Vzhledem k tomu, že v místě žije množství ptáků i netopýrů, bude zde v rámci obnovy parku nově umístěno celkem 70 ptačích budek pro různé druhy ptáků a 20 budek pro netopýry.

"Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě jedná o výrazný zásah do krajiny, předcházel samotnému kácení dlouhý a důkladný proces zhodnocení stavu stromů, celkové posouzení z hlediska životního prostředí a zejména pak z hlediska bezpečnosti," dodává Bc. lena Mlejnková, starostka města Semily.

Cílem projektu Revitalizace lesoparku Palackého sady je dle slov zpracovatelky projektové dokumentace Ing. Součkové odstranění nebezpečných a zdravotně nevyhovujících starých stromů a jejich nahrazení novou výsadbou tak, aby došlo ke vhodnému obnovení porostů ve všech částech lesoparku, tedy aby lesopark mohl být i do budoucna v plné míře využíván obyvateli i návštěvníky Semil a zároveň, aby zůstal místem pro život mnoha druhů ptáků, drobné zvěře, hmyzu a zelenou oázou přímo navazující na město Semily.

TZ/Renata Coufalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace