Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Krajský maraton otevírání nových center odborného vzdělávání proběhl Českou Lípou

06. 04. 2019 | 0:00

Ambiciozní projekt Libereckého kraje mající zkvalitnit výuku na středních a vyšších odborných školách a zvýšit zájem o příslušné obory je v polovině. Po SŠ hospodářské a lesnické ve Frýdlantu a liberecké SPŠ strojní a elektrotechnické a VOŠ byla tento týden otevřena hned dvě centra na školách v České Lípě.

 Z plánovaných osmi center odborného vzdělávání za téměř 600 milionů korun jsou otevřena čtyři a na zbylých čtyřech se mohutně finišuje. Již 18. dubna se bude stříhat páska na Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou. Na podzim přijde na řadu SUPŠ sklářská v Kamenickém Šenově a práce probíhají i na SŠ řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Liberecký kraj do projektu vložil necelých 111 milionů korun, zbytek poskytuje Evropská unie.
V České Lípě bylo ve čtvrtek slavnostně otevřeno na Střední průmyslové škole centrum odborného vzdělávání (COV) strojírenství a informatiky v hodnotě 61 472 104 Kč. O dvě hodiny později byla přestřižena páska projektu COV na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Česká Lípa. Tento projekt byl ze všech osmi projektů nejnáročnější, a to nejen finančně objemem 80 966 757 Kč, ale i rozsahem prací a logistikou, neboť tato škola je plochou největší v kraji.

Jako první přišla v 9:30 na řadu českolipská průmyslovka. Zde bylo do vybavení investováno 34 769 310 Kč a rekonstrukce a stavební úpravy dílen spolkly 24 907 735 Kč.
COV Česká Lípa

SPŠ Česká Lípa byla založena 1. září 1952 a hrdě se k tomu hlásí. V současné době nabízí maturitní obory Elektrotechnika (zaměření Mechatronika), Strojírenství, Informační technologie a Technické lyceum.
COV Česká Lípa

Při stříhání pásky byl nejrychlejší zástupce ředitele Petr Veselý (žlutá kravata).
COV Česká Lípa

Průmyslovka se chlubí nejen CNC centrem, ale i výhní, dílnou vybavenou portálovým jeřábem a souborem zkušebních zařízení pro testy materiálů. Jen pro představu, u těchto CNC mašin každý žák stráví za dobu studia kolem padesáti hodin.
COV Česká Lípa

Zde žáci neusedají do lavic, ale za soustruhy a ve vedlejší dílně za frézky.
COV Česká Lípa

Staré vybavení rozhodně na šrotišti neskončí. Klasické, kvalitně vyrobené stroje by vyhodil jen člověk velmi nerozumný. Na opravy a repase ale škola teprve hledá peníze, protože na ně nejsou dotace EU v rámci tohoto projektu poskytovány.
COV Česká Lípa

Nové je i vybavení dílen včetně nářadí a svěráků. Soutěžila se každá položka, tak si dovedete představit to kvantum administrativy, hejtman Martin Půta o tom ví své.
COV Česká Lípa


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v České Lípě je gigant vzniklý k 1. lednu 1998 sloučením tří škol, což znamená, že pracoviště jsou značně roztroušená. Nabízí 14 tříletých učebních oborů, dva obory dvouleté a čtyři obory maturitní nebo učební s maturitou. Do stavebních úprav zde bylo investováno 56 003 226 Kč, do vybavení 22 357 627 Kč.
COV Česká Lípa

COV Česká Lípa

Tisková konference proběhla trochu nesystémově až zde, v polovině exkurze, takže chvílemi nebylo úplně jasné, zda je řeč o projektu právě zhlédnutém, nebo o tom, který bude teprve představený. Nicméně složení řečníků bylo opravdu reprezentativní. Kromě představitelů obou škol a zhotovitelů díla se zde sešla rada kraje v usnášeníschopném počtu, což hejtman glosoval slovy: "Tak a teď, kdybychom chtěli, si můžeme odhlasovat, co budeme chtít."
COV Česká Lípa

Takto to vypadá, když se k přestřižení pásky dá povel "3 - 2 - 1 ..." a zapomene se dodat "TEĎ"!
COV Česká Lípa

Slavnostní předání obou COV se setkalo s velkým zájmem. Zastoupena byla všechna regionální média a hostů bylo podle mého odhadu asi pět desítek.
COV Česká Lípa

Například obory Zemědělec farmář a Lesnické práce získaly novou halu. V popředí je malá ukázka strojového parku v hodnotě téměř 791 tisíc korun. Zdá se, že změny zaregistrovala i veřejnost a zájem o učební obory roste, o některé dokonce výrazně. Ředitelka školy Hana Kubátová to ilustruje na příkladech: "Na obráběče kovů bereme 24 dětí, hlásí se jich 30, na obor instalatér 12, hlásí se jich 16. Začínáme mít obrácený problém, máme vybavení i zájemce, ale víc bohužel vzít nemůžeme, protože nemáme vyučující. Řešíme to i tak, že si z absolventů vychováváme učitele odborného výcviku."
COV Česká Lípa

Interaktivní výukové panely s několika moduly přišly sice na téměř čtyři miliony korun, ale investice se v kvalitě a efektivitě výuky jistě mnohokrát vrátí. Kde jinde si takto názorně můžete osahat třeba tepelné čerpadlo nebo prvky inteligentní domácnosti?
COV Česká Lípa

Hitem je svářecí simulátor. Šetří čas i materiál. Svářecí technolog Jiří Matějka sleduje na monitoru vlevo průběh virtuálního svařování. Stejný obraz, ale ve 3D virtuální svářečské helmě, vidí žák Zdeněk Ditrich. Počítač vyhodnocuje kvalitu svaru i chyby.
COV Česká Lípa

Zkrátka nepřišli ani budoucí kuchaři a cukráři. Tady by se šéfovi Pohlreichovi líbilo, určitě by udělil nejméně dvě hvězdy! Na fotce je malá ukázka gastrovybavení za 2 068 865 Kč a 74 haléřů, což dokládá pečlivost vedení dotačního účetnictví.
COV Česká Lípa

Při využití vší moderní techniky škola nenechává zahálet ani méně sofistikované nástroje.
COV Česká Lípa

S prohlídkou je spokojený i Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Po rozhovoru s jedním žákem mi vysvětluje: "Já jsem se ho ptal, jestli to, co se učí tady, je podle něj v praxi použitelné, nebo ne, a on mi odpověděl, že to, co se zde za ty tři roky naučil, v praxi opravdu použije, tak to je pro mě to nejlepší ocenění. Když jsme COV dávali dohromady, nejhorší nebylo sehnat peníze, ale vědět, co chceme, co musíme dát do škol, aby to bylo v praxi použitelné, to byl ten největší problém."
A dobrá zpráva na závěr pro další odborné školy a průmyslovky v Libereckém kraji. Již se formuje program COV II, druhá etapa podpory technického a přírodovědného vzdělávání. 

 
Text a foto Mad