Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecká ZUŠ hostila 22. oblastní kolo festivalu mateřských škol Mateřinka

31. 03. 2019 | 0:00

Mateřinka je celorepublikový projekt. Jako celostátní festival pro děti z mateřských škol vznikl před 25 lety v Nymburce a již tehdy zájem přesahoval prostorové a časové možnosti, takže se zrodila myšlenka, že se vytvoří oblastní předkola a ta předkola se nakonec odehrávají v 25 městech!

 Ale ani na předkolech vybraná vystoupení by se do dvoudenního nymburského finále nevešla. Takže oblastní kola byla rozdělena na sudá a lichá a soubory do finále se z nich vybírají každý druhý rok. Mateřinka má více kategorií, hudební, výtvarně dramatickou a pohybovou. Celostátní Mateřinku pořádá nadační fond Mateřinka. Garantem libereckého oblastního kola je MŠ Korálek a jeho hybnou silou paní ředitelka Vladimíra Jurigová. Nabízí se otázka, zda to organizátory po dvaadvaceti ročnících ještě baví. Paní ředitelka neváhá s odpovědí: "Ano, stále nás to baví a ono nám ani nic jiného nezbývá, protože o tuto akci je stále velký zájem. Když měla Mateřinka 20 let, mysleli jsme si, že by to bylo pěkné završení, ale zájem byl enormní, tak jedeme dál. Zajímavé je, že devadesát procent školek se účastní přehlídky každoročně již těch dvaadvacet let."

Letos se do liberecké ZUŠ přijelo svým tvůrčím potenciálem pochlubit 168 tvořivých dětí ze 14 mateřských školek Libereckého kraje. V zákulisí vládl stejný chaos jako na velkých festivalech.
Mateřinka 2019

Návštěvníky odpolednem naprosto profesionálně provedly Barbara Dvořáková a Johana Matunová, studentky Střední pedagogické školy Jeronýmova.
Mateřinka 2019

Čestní hosté dostali jako poděkování symboly Mateřinky. Za Liberecký kraj převzal nad festivalem záštitu náměstek hejtmana Petr Tulpa, zde ho zastupuje metodička předškolního vzdělávání Eva Martínková (černobílé šaty). Osobně se dostavil náměstek libereckého primátora Ivan Langr (druhý zprava), který převzal záštitu za statutární město Liberec. Generálním partnerem je i letos Nadace SYNER zastoupená Ivou Urbanovou, členkou správní rady Nadace (uprostřed). Dalšími partnery jsou Nadace Preciosa a stavební firma Stavoterm Černý, reprezentovaná jednatelkou Věrou Černou (vlevo). A konečně, Mateřinka se již tradičně odehrává na půdě liberecké ZUŠ, kterou na pódiu reprezentuje ředitel Tomáš Kolafa (vpravo).
Mateřinka 2019

Nadace SYNER je generálním partnerem festivalu vlastně od samého začátku. Iva Urbanová vysvětluje: "V rámci Nadace Mateřinku podporujeme od založení Nadace, tedy 19 let, ale již před tím firma SYNER festival podporovala, takže se dá říci, že jsme u toho opravdu od úplného počátku, jsme takoví skalní sponzoři a vždycky se na to moc těšíme."

Mateřinka

A čeho si, kromě výkonů dětí a pedagogů i zájmu rodičů, Iva Urbanová na Mateřince zvláště cení? Odpověď je jednoduchá: "Tato akce v rámci mateřských škol vyrovnává dnešní přetechnizovaný svět. Tak to prostě je. Já samozřejmě chápu, že bez těch počítačů, mobilů, médií a tak dále se mladá generace neobejde, ale myslím si, že živá mezilidská komunikace je nenahraditelná. A pak, mělo by pořád platit, že co Čech, to muzikant. Techniku by tedy měly vyvažovat akce, jako je tato, a troufám si tvrdit, že základní a střední školství je v tomto pozadu, na rozdíl právě od mateřinek. Důvodů je více a na zlepšení by se mělo zapracovat." 

Jdeme na věc, atmosféru první části odpoledne jsme pro vás zachytili na video.


Oblastní kola nemají žádné své poroty, tady dostane diplom a dárek za účast každý.
Mateřinka

Z úvodem řečeného ale plyne, že ačkoliv je Mateřinka nesoutěžní přehlídka, tak vlastně tak trochu soutěžní je. Celé odpoledne je zaznamenáno na video a z těchto záznamů vybírá celostátní porota finalisty do dramaturgického plánu pro jednotlivé kategorie. Celostátní finále proběhne již 5. a 6. května v nymburské sportovní hale. Před vystoupeními proto v zákulisí panuje určitá nervozita.
Mateřinka 2019

...i napětí, jak dopadne konkurence.
Mateřinka

Mateřinka 2019

Bojová porada.
Mateřinka 2019

Hlavně žádnou paniku, paní učitelky napoví, co se má dít na jevišti :-)
Mateřinka 2019

Děti jsou úžasné a za vystoupeními stojí spousta práce učitelů, tak by bylo škoda, kdyby se děti pochlubily jen jednou za rok.  Ivan Langr oslovil pedagogy, jestli by nechtěli udělat obdobu Mateřinky venku, tak vznikl Festival talentů. Kromě toho se ještě koná Dětská olympiáda. Tomáš Kolafa upřesňuje: "Festival talentů pořádáme jednou za dva roky ve spolupráci s MŠ Korálek. Před radnicí se představují mateřské školy i žáci ZUŠ. My tím chceme dokázat, že mezi mládeží a předškolními dětmi existuje spousta talentů, v našem případě máme na mysli talenty umělecké v múzických disciplínách."
Mateřinka 2019

Podle prázdných míst v sále by nezasvěcený člověk řekl, že o Mateřinku nebyl moc velká zájem. Omyl, to jen rodiče právě nevystupujících dětí si občas odskočili na vzduch, protože venku bylo navzdory kalendáři jako v červenci. A pak, v sále nejde probrat, kdo vystoupení i doma déle trénoval.
Mateřinka 2019

Punc velkolepé události Mateřince dodaly i rozhovory s účinkujícími přímo po výkonu.
Mateřinka 2019

Před začátkem byli rodiče požádáni, aby nefotografovali a nenatáčeli, protože to účinkující a ostatní diváky ruší, a celý průběh byl pro všechny dokumentován profesionálním fotografem a kameramanem. Myslíte, že někdo poslechl? Rodiče jsou někdy horší než malé děti.
Mateřinka 2019

Mateřinka 2019

Zdálo by se, že Mateřinka je festival pro velmi specifické publikum, totiž pro rodiče a příbuzné účinkujících dětí. Ale evidentně dobře se baví i čestní hosté včetně mecenášky Ivy Urbanové. Takže otázka na závěr, co člověka na Mateřince dostane i po dvaadvacáté? "Každým rokem se stane nějaká humorná situace. Ty děti jsou bezprostřední, dokážou vždy jinak zareagovat, i tak jak nemají, a umějí se radovat i z toho, že něco popletou, to k tomu prostě patří a je to bezvadný. Krása této akce totiž spočívá nejen v kouzlu chtěného, ale i toho nechtěného, a to jinde nezažijete."
Mateřinka 2019

Text a obraz Mad