Po třech letech náročných oprav se jablonecké varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova poprvé slavnostně rozezní 6. a 8. listopadu

31. 10. 2022 | 0:00

Konkrétně v neděli 6. listopadu proběhne slavnostní mše a 8. listopadu bude uspořádán první koncert, stručně, ale výstižně nazvaný První Koncert.

Varhany jsou opět jako nové. (Zdroj: Nadace Jablonecké varhany)
Varhany jsou opět jako nové. (Zdroj: Nadace Jablonecké varhany)

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (MAPA) patří k nejvýraznějším dominantám Jablonce nad Nisou jak svojí velikostí, tak v našich končinách nezvyklým architektonickým řešením ve stylu meziválečné avantgardy, což koresponduje s tím, že chrám byl postaven v letech 1930 až 1932. Stalo se tak celkem pozdě, protože po novém svatostánku odpovídajícím potřebám bouřlivě se rozvíjejícího města bylo voláno již od sedmdesátých let 19. století.Jablonecký chrám z věže radnice.Autorem byl Josef Zasche, jablonecký rodák podepsaný pod významnými budovami nejen v našem regionu a v Praze, ale i v zahraničí. V případě kostela na Horním náměstí v Jablonci je podstatné, že Zasche navrhl i celý interiér včetně prospektu (viditelné části) varhan, díky čemuž nástroj získal na umělecké i technické unikátnosti.

Varhany v listopadu 2019, tedy těsně před zahájením generální opravy.Ta unikátnost spočívá v tom, že aby 139 píšťal prospektu vyplnilo celý prostor, jsou některé píšťaly až třikrát delší, než by odpovídalo tónu, který hrají. Píšťaly jsou rovněž volně stojící, což také nebylo úplně obvyklé. Zascheho tehdy v tvůrčím rozletu zřejmě nikdo neomezoval. Tedy alespoň v tomto případě. Jablonec si to ostatně mohl dovolit, bohaté město tehdy bylo světovým centrem vývozu skla a bižuterie.Poslední koncert nazvaný Končíme a začínáme zaplnil kostel do posledního místa.Aby byl výčet nej kompletní, přidávám, že tento jeden z největších nástrojů severu Čech ve svých útrobách ukrývá přes pět tisíc ovládacích vzduchových ventilků z kůže. Pracuje totiž na tehdy moderním pneumatickém principu. Varhany jsou v pořadí 2 535. opusem (dílem) krnovské firmy Rieger. Mají tři manuály a 40 rejstříků plus tři zdvojené, takže na nich lze hrát díla z prakticky libovolného období. Celkem obsahují 2853 píšťal, přesněji řečeno měly by obsahovat, protože dvanáct píšťal bylo v minulosti vyňato.Někdo dal milion, někdo pár stovek. Výše daru je sice číslo důležité pro účetnictví, ale na zdaru akce se podíleli všichni.Varhany bez větších oprav hrály téměř devět desítek let, přičemž by si za tu dobu bývaly byly zasloužily provedení třech až čtyřech komplexních údržeb. Ke konci této éry hra od varhaníka vyžadovala nejen mistrovství interpretační, ale i schopnost prokličkovat hustým minovým polem píšťal nefungujících nebo naopak znějících po aktivaci neustále, což je ještě horší varianta.Závěrečný koncert byl zakončený symbolickou demontáží píšťal prospektu. Právě jde dolů první píšťala.V roce 2017 odborná expertíza skončila nelítostným závěrem, že varhanám hrozí brzký konec, a náklady na restauraci vyčíslila na šest milionů korun. Zdálo se, že sehnat takový obnos bude velmi obtížné, ne-li nemožné. Ale manželé Jiří a Irena Kreiselovi našli řešení, založili Nadační fond Jablonecké varhany a pustili se do práce. Podmínkou zahájení restaurátorských (někdo říká resuscitačních) prací bylo shromáždění alespoň poloviny cílové finanční částky, což se stalo na podzim 2019. Výrazně přispělo město Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj a největší částku věnoval Jablotron.Symbolické rozebrání varhan si nenechala ujít řada osobností veřejného života kraje a města Jablonec n. Nisou.Z několika oslovených firem byla nakonec vybrána firma Hermann Eule Orgelbau GmbH, což je rodinný podnik založený roku 1872, který jako rodinný překvapivě přežil i socialistické znárodnění. Za dobu existence bylo v bautzenské továrně, připomínající spíš větší vilu než firmu, vyrobeno sedm stovek varhan a další dvě stovky byly zrestaurovány. V současné době firma zaměstnává asi čtyřicet pracovníků.Červen 2022, varhany se vracejí na své místo. Hlavním aktérem je Unix 706, žertem pasovaný na největšího návštěvníka, který kdy kostel navštívil.Nadační fond Jablonecké varhany vznikl 8. listopadu 2017. Rekonstrukce začala symbolickým rozebráním prospektu varhan přesně dva roky poté. Původním záměrem pak bylo uvést základní funkce varhan (94 píšťal, které jsou vidět) do provozu za dva roky a jeden den od začátku restaurování, tedy 9. 11. 2021, v den 150. výročí narození architekta Josefa Zascheho. Všechny možnosti varhan měly být zprovozněny do 24. dubna 2022, aby mohly zahrát k 90. výročí vysvěcení kostela, kdy byly vysvěceny i varhany a v ten den rovněž poprvé zahrály veřejnosti.Jiří a Irena Kreiselovi, zakladatelé Nadačního fondu Jablonecké varhany, sledují práci jeřábu.Jenomže pak vypukla koronavirová pandemie a všechno bylo jinak. Opravený, ale rozebraný varhanní stroj se do kostela vrátil až 7. června letošního roku, viz obrazová reportáž GENUS.CZ. Pro tuto akci musel být interiér kostela předem vyklizen, aby se dovnitř vešel Unix 706, speciální mobilní jeřáb pro práci v interiérech a na dalších nepřístupných místech. I tento výkřik techniky, schopný dopravit věci až do výšky 19 metrů, měl namále. Při průjezdu vraty kostela misi od nezdaru dělily doslova centimetry.Kdyby dřevěné píšťaly napadené dřevokazným hmyzem nebyly ošetřeny, byl by to konec varhan. Když byl kostel budován, žádné jeřáby jako vystřižené z nějaké sci-fi neexistovaly. Tenkrát se díly varhan na kůr pravděpodobně stěhovaly po nakloněné rovině. Při odstrojování nástroje byly píšťaly, každá vážící kolem šedesáti kilogramů, snášeny ručně a hrací stůl byl spuštěn kladkostrojem, jenže to byl v maximální míře odstrojený a tedy mnohem lehčí než v sestaveném stavu při návratu z Německa.Návrat srdce varhan, hrací stroj je pár metrů od cíle.S ohledem na bezpečnost pracovníků i cenného materiálu bylo proto nakonec zvoleno řešení s jeřábem. Stěhování bylo svěřeno jablonecké firmě VEDES, která se na takovéto akce specializuje. Bylo to dobré rozhodnutí, protože když šel vzhůru hrací stroj, váha na Unix 706 ukázala 690 kg, což odpovídalo odhadu, od kterého se odvíjel zvolený způsob dopravy na kůr.Červen 2022. Tisíce píšťal čeká na montáž..V Německu byl na opravě hrací stůl, nejkomplikovanější část varhan s pneumatickými rozvody, manuály, pedálem a ovládáním všech rejstříků. Z píšťal do továrny putovala takzvaná velká dřeva, kterých má jablonecký nástroj necelou stovku. Kovové píšťaly a ostatní díly, rozeseté po celém chrámovém ochozu, se čistily až na místě během zpětné montáže varhan.Návrat píšťal prospektu. (Zdroj: Nadace Jablonecké varhany)První mše svatá za doprovodu opravených varhan byla v létě avizována již na 4. září. Dokončovací práce a ladění varhan nakonec zabralo o trochu více práce. Zato od prvního okamžiku bude možné využívat celou škálu interpretačních možností, které tento nástroj, jako jeden z největších u nás, nabízí. Takže v neděli 6. listopadu 2022 budou varhany při hlavní mši svaté od 9.30 hod slavnostně požehnány litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Hudební doprovod mše v úvodu zajistí pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE! Pak varhany naplno rozezní varhanice Jiřina Marešová.Poslední fáze kompletace. (Zdroj: Nadace Jablonecké varhany)O dva dny později, v úterý 8. listopadu 2022, vypukne v 18 hodin první koncert jako poděkování všem dárcům, sponzorům i všem, kdo dobré věci drželi palce. Hrát tentokrát bude varhaník Přemysl Kšica s doprovodem Jiřího Pohnána na trubku. Oba pánové jsou hudbymilovným Jablonečákům rovněž dobře známi. Pro ty, kteří se do kostela nedostanou, chystají organizátoři online přenos. Informace naleznete na https://www.jabloneckevarhany.cz/jsme-ve-finale nebo na FB nadace.

Text a foto Mad, není-li uvedeno jinak

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace