Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Do 28. srpna máte možnost prohlédnout si výsledky Dětského sklářského symposia. Možná neuvěříte, že téměř všichni autoři návrhů ještě nemají občanku

01. 08. 2022 | 0:00

Výstava prorůstá celým objektem Severočeského muzea a sama o sobě je napínavou hrou, která vrcholí vyluštěním tajenky. To ale není to nejzajímavější. Je velká škoda, že se tato akce nepotkala s prezentací výsledků novoborského Mezinárodního sklářského symposia, která hlavní sál muzea zaplnila na přelomu zimy a jara. Bylo by to zajímavé srovnání.

Aneta Procházková, 12 let,
Aneta Procházková, 12 let, "Bludička"

YGS, Young Glass Symposium, tedy česky Dětské sklářské symposium, má, až na ten ypsilon, zkratku stejnou jako světově proslulé novoborské IGS, International Glass Symposium, Mezinárodní sklářské symposium. Obě akce pracují s podobným schématem organizace a popravdě řečeno, některé výsledky dětského symposia nastavují docela nelítostné zrcadlo některým výsledkům symposia „dospěláckého“.Rozárie a Terezie Pláňavovy, 10 let, "Radost - Fragment křídla"Princip IGS, akce hostící umělce ze všech kontinentů (kromě Antarktidy) a mající třicetiletou tradici, je jednoduchý. Pozvaní umělci různých oborů, tedy nejen sklářští výtvarníci, se na tři dny sejdou v Novém Boru a ve sklárnách tohoto regionu vytvoří s pomocí profesionálních sklářů dílo dle svého návrhu. Přesněji řečeno, skláři vytvoří ve většině případů celé dílo podle návrhu příslušného umělce. Poslední den symposia je věnovaný slavnostní vernisáži v novoborském sklářském muzeu.Františka Zemanová, 13 let, "Z hlubin"YGS probíhá podobně, až na to, že pozvanými umělci jsou děti ze základních uměleckých škol z celé republiky. Klíč výběru účastníků byl jednoduchý, pedagogové škol, které projevily zájem, napřed sami absolvovali školení ohledně možností nejrůznějších sklářských technologií, aby mohli své žáky vést. Děti pak vytvářely návrhy podle své fantasie. Výsledkem soutěžního návrhu měl být obraz formátu A1 představující výsledné dílo na téma „Bájné bytosti“, plus příběh s návrhem svázaný.Reprezentantka Libereckého kraje Anežka Hoťová, 13 let, "Čtvero ročních období"Po stažení QR kódu z popisky díla do mobilu se vám zobrazí videa s autory a jejich návrhy.Na tři stovky zaslaných děl vyhodnotila desetičlenná odborná porota v čele s oděvní designerkou Liběnou Rochovou. Z každého kraje vybrala jednoho finalistu, který se YGS zúčastnil. K tomu nutno dodat, že náklady na účast plus dopravu si děti a jejich doprovod hradili sami. Před měsícem, 23. června, se pak ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov a na huti firmy Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova sešlo celkem čtrnáct mladých výtvarníků ve věku deset až patnáct let. Profesionální skláři různých profesí s nimi, nebo pod jejich vedením, během dvou dalších dnů vytvořili čtrnáct originálních děl.Dorota Pecková, 13 let, "Mrazivá Meluzína"Symposium mělo všechny atributy velké akce, slavnostním zahájením s rautem ve sklářské škole počínaje, přes recepci u táboráku v Křišťálové zahradě hutě Pačinek Glass až slavnostním ukončením, setkáním s hejtmanem Martinem Půtou a závěrečnou výstavou v Severočeském muzeu konče. V muzeu je každý exponát opatřený kromě názvu a jména autora i QR kódem, který vám spustí video s autorem nebo autorkou. Galerii vítězných návrhů, podle kterých skláři vyrobili finální díla, naleznete na www.youngglasssymposium.com.V popředí Tadeáš Siwek, 13 let, "Gigant", v pozadí Anežka Pořizová, 11 let, "Kigam"Za zrodem myšlenky a organizací Dětského sklářského symposia stojí kromě již zmíněné sklářské školy v Kamenickém Šenově a huti Pačinek Glass ještě Základní umělecká škola Mšeno u Mělníka, která má s kulturními přesahy výuky a se zapojením žáků do workshopů a veřejných prezentací dlouholeté zkušenosti. Účastní se též různých mezinárodních akcí. Symposium se konalo s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Libereckého kraje, firem Preciosa a Rautis a města Kamenický Šenov.Anna Pejšová, 15 let, "Neviditelný tanečník"A co akci říkají samotní organizátoři? Sklářský mistr Jiří Pačinek vysvětluje: „Nám, myslím jako všem sklářům v Křišťálovém údolí, jde o to, abychom sklo dělali do budoucna. Nejen historicky, ale aby i další generace, které po nás přijdou, měly tu možnost a dělat naši krásnou práci. Proto jsem šťastný, že i Liberecký kraj se k tomu takto postavil. To, co se děje teď, je vlastně pokračováním té naší party společenství sklářů a jsme na to hrdi.“Tereza Doležalová, 11 let, "Krušnohorský Mrazivec"David Sobotka, umělecký manažer firmy Pačinek Glass, dodává: „Podle reakcí dětí, jejich rodičů a učitelů soudě, se letošní symposium setkalo s obrovským úspěchem. Takže bychom na to rádi navázali a jsme rádi, že za sebou máme tak silné partnery, jako je Křišťálové údolí a Severočeské muzeum. Velmi si také vážím toho, že ambasadorkou projektu se stala dáma českého a evropského designu paní Liběna Rochová. Prostě, baví nás to víc a více.“Terezie Šichová, 10 let, "Okounek Modrokřídlý"Text a foto Mad