Náš víkendový tip, k rybníku Dubáku a meandrům Smědé si nezapomeňte vzít dalekohled

23. 04. 2020 | 0:00

V dalším dílu seriálu výletů na zajímavá, leč málo navštěvovaná místa Libereckého kraje vás zveme k říčce Smědé. O té jsme zvyklí slýchávat zejména v souvislostech s povodněmi. Již méně se píše o tom, že přírodní rezervace Meandry Smědé patří i s přilehlým okolím k nejkrásnějším místům republiky, ochranáři je dokonce nazývají českou Amazonií. 

Naším výchozím bodem budou Černousy (MAPA). Vycházka měří něco málo přes osm kilometrů, nevede zcela po rovině, ale žádná extrémní převýšení překonávat nebudete. Pro návštěvu vřele doporučuji přibalit trpělivost, fotoaparát, dalekohled a kapesní atlasy rostlin a ptáků. Začátek procházky, když vyrazíte z Černous přímo od hospody a autobusové zastávky.Říčka Smědá (MAPA) pramení pod Černým vrchem v Jizerských horách a po 51,9 km se v Polsku zprava vlévá do Lužické Nisy. Od Frýdlantu až po hranice patří do oblasti Natura 2000. Nejcennější část toku prochází již zmíněnou rezervací. Orel mořský nad Dubákem.Středobodem tohoto území je rybník Dubák, zrevitalizovaný ve dvou fázích v letech 2006 a 2012. Dnes nabízí ohleduplnému návštěvníkovi divadlo přírody, kterému se nevyrovná žádný přírodopisný film. Co všechno zde můžete pozorovat, je uvedeno například na www.ochranaprirody.cz nebo ZDE. Škoda, že seznam i s radami jak na to je pouze na tabuli u hráze rybníka, na internetu jsem ho nenašel. My pozorovali a vyfotografovali například orla říčního, nějaký druh jeřába, labuť, žáby a mnoho různých květinProvalená hráz Černého rybníku.Rybník Dubák je poprvé písemně doložen kupní smlouvou podepsanou 24. února 1584 Bernardem Miltitzem, což znamená, že existoval již v 16. století, tedy před rozmachem rybníkářství v našem regionu za Albrechta z Valdštejna. Rybník pravděpodobně vznikl úpravou jednoho slepého meandru Smědé na místě soutoku s dodnes bezejmeným potokem přitékajícím od Pertoltic. Rybník Dubák.Dubák přežil konec severočeského rybníkářského nadšení, na nějakou dobu ho oživili Gallasové, ale i on časem začal zarůstat, až se z něj stal mokřad. Jedinečnost byla zdejšímu přírodnímu prostředí navrácena až opravou hráze (rok 2006) a pak vybagrováním 20 000 m3 bahna (rok 2012). Od té doby je rybník bez nadsázky nazývaný pokladem vyloveným z bahna. Tato druhá fáze revitalizace jedenáctihektarového Dubového a menšího Černého rybníku přišla na necelých 7,5 milionu korun, přičemž 85% hradila EU. Rybník Dubák z náspu na zelené turistické značce.U hráze se na informačním panelu dočtete, že o poklad pečuje Liberecký kraj, který zodpovídá za PR Meandry Smědé, a Agentura ochrany přírody a krajiny, mající na starost přímo Dubák. Škoda, že infopanel již neuvádí, že vytěžené bahno bylo použito jako kvalitní hnojivo na přilehlá pole a že opětovným napuštěním rybníku se podařilo zabránit útokům divokých prasat na hnízdiště ptáků v rákosí. Romantika na Dubáku.Útokům černé zvěře má předcházet rovněž příkop s valem, vykopaný okolo celého rybníka. Na rybníku se šetrně hospodaří, což se, mimo jiné, projevuje tím, že ryby nejsou přikrmovány, takže jejich maso se chuťově nejvíce blíží požitku, jaký měli z ryb naši předkovéDubák proslavily duby. Jak jinak, že?Rybník Dubák, v době založení nazývaný Velký, získal současný název po bezpočtu letitých dubů červených a letních, lemujících cestu kolem západní strany rybníku. Větve stromů vytvářejí surreálné propletence, které musí nadchnout každého fotografa. Vládce Dubáku.Na mapy.cz je cestou od zelené k hrázi a dále po neznačené cestě k meandrům Smědé vyznačeno hned několik nejvýznamnějších dubů, jako například dub Jan, Vládce Dubáku a Tři bratřiZátopová oblast Smědé.PR Meandry Smědé.Říčka samotná je viditelná jen na úseku zelené turistické značky vedoucí z nádraží v Černousích na rozcestí před hrází Dubáku. Abyste si udělali představu o meandrech jako takových, musíte se vypravit na průzkum přes louku na konci rybníka.Je-li dost vody a máte kánoi, můžete na výlet vyrazit po vodě.Tady neznačená stezka bohužel končí, takže jsme se po svých stopách vrátili na rozcestí před Dubákem a v průzkumu dalších rybníků jsme pokračovali nejprve po zelené džunglí kolem bezejmenného potoka a pak po silničce k Mlýnskému rybníku. Mlýnský rybník.Zde se nabízí možnost pokračovat dále kolem hájovny místních myslivců do mírného kopce a do lesa a pak odbočit vlevo a přejít po hrázi mezi Svatojánským a Vydřím rybníkem a obhlédnout ještě výše položené rybníčky Volavčí, Hejtmánek a Počátek. Jenomže mapy.cz nabízejí a majitelé pozemků mění. Cesta k hrázi mezi dvěma z několika dalších rybníků je slibná jen na pohled.Těsně před hrází je závora a elektrický ohradník. Na pozemku pak během naší návštěvy pobíhalo asi šest psů různých ras a velikostí od akceptovatelných rozměrů až po velikost mladého telete. Takže vyschlý Svatojánský rybník a žádnými zvláštnostmi se nevyznačující Vydří rybník jsme si prohlédli alespoň od závory. Vydří rybník chrání před turisty elektrický ohradník.Vrátili jsme se k Mlýnskému rybníku a po značce červený kruh (na mapy.cz neoznačeno) jsme vyrazili zpět do Černous. Cestou kolem březového lesíka se na okamžik teleportujete do ruské pohádky o Mrazíkovi. Následuje kolonie parcel s víkendovými chatkamiTady by šla točit reklama na něco ryze ruského.Závěrem ještě malá poznámka, meandry Smědé jsou pochopitelně přístupné i po vodě. Za příznivého stavu vody, což v posledních letech platí málokdy, je Smědá reálně sjízdná zhruba od Raspenavy (viz www.raft.cz). Vzhledem k tomu, že PR Meandry Smědé jsou chráněné území, tak nájezdy vodáků nejsou vítány. Ale máte-li svoji kánoi, můžete se nalodit třeba v Předláncích a pak již jen zírat na divokou krajinu jako vystřiženou z filmů Karla Zemana.Cestou určitě potkáte zvířata nejen divoká, ale i domestikovaná.Text a foto Mad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace