Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Dokumentace k rozšíření ještědských sjezdovek se musí doplnit, chybí návrh kompenzací

17. 05. 2019 | 15:31

Vybudování nové páteřní sjezdovky ve skiareálu Ještěd v Liberci ještě v letošním roce se zkomplikovalo. Krajský úřad Libereckého kraje vrátil k dopracování dokumentaci EIA, v níž se posuzuje vliv na přírodu. Důvodů pro vrácení bylo podle mluvčího kraje Filipa Trdly více, potřeba je předložit návrh kompenzačních opatření či detailněji vyhodnotit vliv na krajinný ráz.

Igor Rattaj na Ještědu.
ilustrační foto

Ředitel střediska Jakub Hanuš dnes v tiskové zprávě uvedl, že požadavky od krajského úřadu již obdrželi. "Nyní se musíme poprat s úředním vyjádřením, což nám časově komplikuje samotnou realizaci chystané investice. Lyžařům mohu vzkázat, nic nevzdáváme a věříme, že i přesto se brzy dočkáme tolik očekávané nové sjezdovky Skalka," uvedl Hanuš.

Vybudování nové sjezdovky a částečně rozšíření dvou stávajících tratí si vyžádá asi 150 milionů korun. Úpravy by měly přispět k větší bezpečnosti lyžařů. Slabinou areálu jsou totiž úzké sjezdovky, v některých místech mají na šířku jen 12 metrů. Sjezdovka Nová Skalka by měla být dlouhá přes 1,5 kilometru, široká od 40 do 50 metrů a pro večerní lyžování osvětlená v celé délce. Kvůli vybudování nové sjezdovky a rozšiřování současných by mělo být vykáceno skoro sedm hektarů lesa. Okraj lesa by neměl do vzniklého bezlesí přecházet zprudka, ale bude členitější. V záměru se počítá se zemními pracemi v objemu 21.000 metrů krychlových. Na jiném místě než dnes by měl být i skalní biotop, který je uprostřed plánované trasy nové sjezdovky. Odtěžený kámen by se měl přesunout na okraj sjezdovky. Aby zůstala na kopci voda i po odlesnění, na nové sjezdovce budou svodnice, které budou vodu odvádět do vsakovacích jam.

Podle úředníků kraje je ale v dokumentaci nesoulad s metodickým pokynem ministerstva životního prostředí k problematice klimatických změn. "Za prvé vyhodnocení vlivu záměru na cíle a zájmy spojené se zmírňováním dopadů změny klimatu a adaptace na ně. A za druhé vyhodnocení zranitelnosti samotného záměru vůči změnám klimatu," uvedl Trdla. V dokumentaci je podle úředníků potřeba doplnit komplexnějšího vyhodnocení nároků na spotřebu vody pro zasněžování a vydatnosti dostupných zdrojů vody. Požadují také detailnější a ucelenější vyhodnocení vlivu na krajinný ráz s fotodokumentací a vizualizací záměru. "V rámci doplnění má být podrobněji přehodnocen vliv osvětlení na večerní scenérii Ještědského hřebene," uvedl Trdla. Úředníci také projektu vytýkají, že dokumentace neobsahuje návrh kompenzačních opatření za odklon od původní podoby záměru, která počítala se zalesněním horního úseku současné trati Skalka.

čtk