Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Dolní centrum a Tržní náměstí projdou faceliftem, Liberec už vybral zhotovitele projektové dokumentace

11. 11. 2019 | 6:33

Blíže k realizaci se posunuly dva projekty, které mají zkvalitnit život v krajském městě. Jasněji je kolem úpravy Tržního náměstí, kde  konkrétní podobu dostává projekt Nová Pastýřská. Už se také rýsuje zvelebení dolního centra. Lokalitu kolem admistrativního komplexu Krajského úřadu čeká facelift, jehož ústředním prvkem bude tzv. Liberecká náplavka.

napavkaCelek
Vizualizace Liberecké náplavky, která bude novým prvkem dolního centra krajského města: re:architekti

Rada města minulý týden schválila výběr dodavatele společnost M – PROJEKCE, s.r.o., Hradec Králové, na zhotovení projektové dokumentace na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle architektonické koncepční studie odboru Kanceláře architektury města (KAM). Za vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) město zaplatí 600 tisíc Kč, včetně DPH. Časový horizont zpracování DUR je plánovaný do března 2020.

Podle této koncepční studie se stane ulice Pastýřská novou městskou ulicí, zahrnující bezpečně všechny druhy dopravy, včetně pěší, cyklo a mhd. Součástí studie je i kultivace předprostoru sídla policie České republiky, na pozemcích policie ČR. Nové řešení ulice Pastýřské předložené Kanceláří architektury města (KAM) zmenšuje celou šířku v příčném profilu vůči původnímu návrhu, a tím výrazně zlevňuje celkové náklady na výstavbu a budoucí údržbu. Zároveň doplňuje ulici o stromořadí, a tím přispívá k lepšímu environmentálnímu účinku a klimatu ve městě.

Součástí řešení bude i kvalitní materiálový detail a doplnění ulice o nezbytný stabiliář a mobiliář. Urbanizací území bude umožněna zástavba na vhodných pozemcích v místech původní zástavby, funkční dořešení ulice Voroněžská pro motorovou dopravu, zajišťující možnou obslužnost rezidentů i garáží.

www.archiweb.cz

Promění se i dolní centrum, vznikne tzv. Liberecká náplavka

Rada města vybrala také dodavatele na projektovou dokumentaci „Liberecká náplavka“. Tím je společnost re:architekti studio s.r.o., Praha - Břevnov. Cena za předprojektové práce a průzkumy, soupis prací a dodávek, STS, DUR, DSP, DPS, včetně inženýrské činnosti na fáze DUR a DSP je ve výši 1 985 000 Kč, bez DPH.

Zdroj: re:architektiObnovou části liberecké náplavky v dolním centru města a propojením městského projektu s připravovanou revitalizací prostorů kolem Krajského úřadu v Liberci (přípravu a realizaci zajišťuje Liberecký kraj) dojde k synergii a výhodnosti po ekonomické stránce ve spojení obou částí a k vytvoření velmi kvalitního rozsáhlého veřejného prostoru s obrovským estetickým, relaxačním a reprezentativním potenciálem v samotném centru města, s názvem Liberecká náplavka.

Celkově bude upraveno kolem 20 000 m2 zpevněných a parkových ploch a bude vystavěn parkovací dům. Na městských pozemcích se zvýší kapacita parkování v centru bezmála o 35 nových parkovacích stání. Vybudují se dvě nové lávky, které zvýší prostupnost území, a vznikne nové dětské hřiště. Prostor doplní kompletně nový městský mobiliář a nové veřejné osvětlení. Součástí změn budou i nové zastávky tramvaje.

Uskutečnění uceleného projektu Liberecké náplavky podpoří vznik celoměstsky významného veřejného prostoru, který reaguje na už započaté práce Greenet, a pomůže tak vytvořit a doplnit urbanistickou koncepci prostupujících zelených pásů městem a budovanou mezinárodní cyklostezku ODRA - NISA. Součástí obou projektů bude řešení protipovodňových úprav v dolním centru města a odstranění některých negativních sociálních i vizuálních jevů.

Na Dobiášovce přibudou přechody pro chodce

Na Dobiášově ulici vzniknou přechody pro pěší. Práce začnou vytyčením sítí a drobnými úpravami ve druhé polovině listopadu. Hlavní stavební práce se zásahy, které ovlivní průjezdnost komunikace, budou pokračovat na jaře roku 2020. Potrvají sedm týdnů. Rada města včera vybrala zhotovitele, kterým je společnost NISA CREDIT, s.r.o., Liberec, s nabídkovou cenou 2 246 624 Kč bez DPH. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti zejména chodců zklidněním dopravy a zpřehledněním dopravní situace v řešené lokalitě.

Konkrétně je navrženo celkové zúžení komunikace s kombinací úprav přechodů pro pěší – v prvním případě u křižovatky s provedením středového bezpečnostního ostrůvku, ve druhém případě zúžení komunikace na šířku 6,5 metru. Zároveň dojde k úpravě chodníků a tras pro pěší, kde vzhledem k šířkovým úpravám komunikace půjde o jejich rozšíření na úkor zúžení komunikace a jejích jízdních pruhů.

V rámci stavby dojde také k obnově a úpravě osvětlení. Podél komunikace budou stávající svítidla nahrazena novými LED svítidly, odpovídajícími aktuálním požadavkům. U přechodů pro chodce a u schodů po obou stranách vchodu do tunelového podchodu tím pak bude zvýšena hladina osvětlení.

LB/Jana Kodymová