Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Hladinu Harcovské přehrady v Liberci brázdí solární panely a ultrazvukem ničí řasy a sinice

15. 07. 2019 | 19:01

S nástupem léta a obdobím prázdnin se aktuálně naplno rozjela i koupaní sezona. Největší plochou, hojně využívanou k rozličným vodním sportům, je v našem městě bezesporu vodní dílo Harcov, neboli Liberecká přehrada. Je nutno mít na paměti, že plocha přehrady i většina pozemků okolo nádrže není v majetku města Liberce, ale Povodí Labe, s. p.

liberec přehrada dscn2408
Foto: www.liberec.cz

Navzdory tomuto se ale město Liberec rozhodlo investovat prostředky do možného zlepšení a zejména udržení dobré a odpovídající kvality vody na Liberecké přehradě v letní sezóně roku 2019, a to pomocí nejnovější technologie. Problémem mnoha koupacích ploch je totiž postupný nárůst sinic a zelených řas, které posléze způsobují zhoršení kvality vody v nádrži a mohou způsobit plavcům nepříjemné zdravotní problémy.

Způsob redukce většiny typů sinic, řas a biofilmu byl představen společností Photon Water Technology s.r.o. v první řadě náměstkovi Jiřímu Šolcovi, který následně předal odboru ekologie a veřejného prostoru (EP) kontakt na její zástupce.

Jedná se o nízko výkonný rezonanční ultrazvuk. Principem technologie je poškození vnitřní struktury sinic i řas, zpomalení jejich růstu, zastavení reprodukce, přerušení průniku živin a odumírání těchto organismů, a to právě na základě působení ultrazvuku. Metoda již byla testována a zkoušena v zahraničí, v České republice jde o novinku.

Z důvodu, že město Liberec není vlastníkem Liberecké přehrady, musel odbor EP celý záměr projednat nejen s Povodím Labe s. p. a také s Českým rybářským svazem. Obě instituce umístění zařízení v prostoru přehrady schválily. K instalaci došlo v druhé polovině června, přičemž se jedná o plovoucí solární panely umístěné cca uprostřed vodního díla, které jsou přímo spojené s ultrazvukovým vysílačem, viz přiložené foto.

Výhodou ultrazvukové redukce sinic, řas a biofilmu je 100 % šetrná technologie k životnímu prostředí, která nevyžaduje žádné chemické látky či aditiva, téměř bezúdržbový provoz a velmi nízká spotřeba energie.

Doufáme, že tímto počinem město přispěje ke zvýšení kvality vody v Harcovské přehradě a  prodloužení koupací sezóny.

www.liberec.cz