Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Krajská knihovna se soustředí i na vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti

25. 11. 2022 | 18:38

Liberecká knihovna pomáhá učitelům zavádět do výuky českého jazyka čtenářské dílny jako metodu pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. K tomuto účelu nabízí knihovna různé vzdělávací aktivity.

kvkRoboti
Krajská vědecká knihovna nabízí širokou škálu programů pro školáky v mnoha oborech. Zde se věnují robotice. Foto z www.kvk.cz

Krajská vědecká knihovna v Liberci se dlouhodobě profiluje jako instituce, která je partnerem pro formální vzdělávání ve školách a zároveň nabízí celou řadu možností pro neformální celoživotní vzdělávání široké veřejnosti v různých oborech.

V poslední době se soustředí na posílení své úlohy v oblasti vzdělávání pedagogů, a to zejména v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. „Je velmi důležité, aby se učitelům dostalo dobrého a průběžného vzdělávání i v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jsou to lidé, kteří zásadně ovlivňují, samozřejmě společně s rodinou, zda děti v budoucnu budou číst a zda budou číst kvalitní literaturu. Naše knihovna učitelům takový servis poskytne. Chtěla bych za to kolegům poděkovat,“ oceňuje práci knihovníků Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Aktuálně nabízí knihovna v tomto směru dva typy aktivit: Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti funguje již několik let v rámci krajského projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP II). Aktivity centra jsou určeny pedagogům základních, středních a vyšších odborných škol a studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol.

V rámci projektu jsou v pravidelných intervalech několikrát do roka realizovány workshopy a odborné přednášky, jejichž cílem je inspirovat pedagogy současné i budoucí a ukázat, jak lze poutavě pracovat s literaturou ve výuce. Za dobu fungování metodického centra knihovnu v roli lektorů navštívila celá řada odborníků – např. Jiří Trávníček, Ondřej Hník, Tamara Bučková, Pavlína Lišovská nebo Klára Smolíková.

Proběhly dvě celodenní konference, třetí se připravuje na březen 2023. Novinkou loňského roku jsou programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuálně jsou v nabídce dva kurzy – Metody práce s knihou ve výuce pro 1. stupeň ZŠ a totéž pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Jsou zaměřeny na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou. „Kurz je určen pro učitele, kteří chtějí do výuky zavést dílnu čtení, mohou jej ale absolvovat i ti, co se chtějí inspirovat do další práce v hodinách českého jazyka i vedoucím čtenářských klubů.

Všechny aktivity, ať už čtenářskou lekci nebo dílnu čtení, si prakticky zkoušíme. Je proto důležité mít s sebou vlastní knihu, díky níž účastníci zjistí, jak náročný úkol na děti při dané aktivitě čeká,“ vysvětluje lektorka a specialistka na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti, Radka Vojáčková. Kromě výše uvedeného se účastníci též seznámí se současnou dětskou literaturou.

Poslední akreditované kurzy v tomto roce proběhnou 6. 12. a 15. 12. „O obě výše uvedené aktivity je ze strany pedagogů velký zájem. Kromě teoretické části oceňují zejména možnost vyzkoušet si představené metody v praxi,“ doplňuje PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka knihovny. Všechny informace včetně kontaktů pro přihlášení jsou dostupné na webu knihovny www.kvkli.cz/sluzby/vzdelavani nebo vám je rádi sdělí sami knihovníci na tel. 482 412 160.

TZ KVK/Kateřina Šidlofová