Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec chce konečně dořešit zásobování pitnou vodou v lokalitě od Horské po Kateřinky

18. 10. 2019 | 9:52

Město Liberec podá žádost o dotaci na stavbu vodojemu Horská, včetně zásobních řadů. V současné době lze zásobení vodou v této lokalitě považovat za "provizorní". Většina objektů je na městský vodovod sice napojena, zásobení však probíhá přes lokální čerpací stanice, a to je zcela nekoncepční.

MYTحRU~1
ilustrační foto: SML

Vodovodní řady jsou vedeny ve veřejných komunikacích a jejich stav je převážně uspokojivý. Hlavní vodovodní řad je veden podél ulice Horská na sever, kde pokračuje ulicí U Slunečních lázní až do hlavní oblasti zástavby. Kapacita posilovací stanice, a zejména její vyrovnávací akumulace, je vyčerpána a další rozšíření je velmi komplikované.

Z výše uvedeného vyplývá, že poměrně veliká zájmová oblast nemá koncepčně vyřešeno zásobování pitnou vodou. Části, které jsou na vodovod napojeny, jsou vždy zásobeny přes čerpací stanice, jejichž kapacita je téměř za hranicí možností a které nelze při výpadku elektrické energie provozovat. Při výpadku je tedy přerušena dodávka pitné vody do celé oblasti. Výstavbou vodovodního přivaděče a vodojemu Horská 2x500 m3 bude zásadně zlepšeno a hlavně stabilizováno zázemí zájmové lokality pitnou vodou.

V rámci samostatné akce bude provedeno propojení z vodojemu na stávající rozvody vody. Stávající nekapacitní čerpací stanice bude odstavena z provozu. Dalším rozšířením vodovodů v zájmovém území, ale také do částí Kateřinky, Krásná Studánka a Radčice, bude zásadně zlepšeno zásobení pitnou vodou v těchto oblastech, které jsou v současné době zásobeny převážně z vlastních zdrojů.

Státní fond životního prostředí v rámci výzvy č. 4/2019 dotačně podporuje přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů. Žádosti je možné podávat do 31. 1. 2020.

LB/Jana Kodymová