Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec odstraňuje škody na veřejné zeleni způsobených suchem a přetrvávající kůrovcovou kalamitou 

29. 08. 2019 | 10:35

V souvislosti s dlouhodobým suchem a přetrvávající kůrovcovou kalamitou schválila rada města udělení výjimky ze směrnice RM a uzavření smlouvy s Technickými službami města Liberce a.s. (TSML), které průběžně odstraňují vzniklé škody.

sucho img 20190702 114009
Foto: MML

Celkem bylo v letním období pokáceno 77 suchých či kůrovcem napadených stromů. Havarijní kácení bylo ze strany TSML vyčísleno na 566 391 Kč včetně DPH. Radní zároveň schválili navýšení rozpočtu Odboru ekologie a veřejného prostoru o částku 700 000 Kč.

Stávající smlouva s TSML je koncipována pouze na běžnou údržbu, nikoli na kalamitní stav ve veřejné zeleni. Potřebné finanční prostředky na likvidaci kalamity, tedy na odstranění velkého množství suchých a napadených dřevin, v současné době z této položky nelze čerpat, protože by do konce roku nezbylo na běžnou údržbu ploch veřejné zeleně.

Na základě klimatických změn a nedostatku dešťových srážek usychá ve vegetační sezoně 2019 více dřevin, než v předchozích letech. Jedná se jak o listnaté, tak jehličnaté stromy, ale i keře, které kvůli malému množství vláhy v půdě usychají napříč celým městem. Odbor ekologie a veřejného prostoru letos na základě dopadů dlouhodobého sucha na městskou zeleň vůbec poprvé v období plné vegetace (již v 27. týdnu) zastavil na plochách veřejně přístupné zeleně seče trvalých travních porostů, aby se zabránilo přílišnému odparu vody z půdy. Seče byly znovu spuštěny až v srpnu. O to více se také muselo v největším horku zalévat, a to jak dřeviny a keře, tak květinové výsadby. Odbor ekologie a veřejného prostoru letos poprvé použil k zálivce mladých stromů zavlažovací vaky.

Stejně nepříznivá jako sucho je i kůrovcová kalamita, která se původně začala šířit pouze v lesních porostech. Suché období ale bohužel pomáhá šíření tohoto škůdce i na pozemky veřejně přístupné zeleně, kde kůrovec napadá jak zapojené porosty, tak i jednotlivé jehličnaté dřeviny.

Za předpokladu, že bude suché období i kůrovcová kalamita pokračovat v nadcházejících letech, což předpovídají klimatologové, hydrobiologové, krajinní ekologové, lesníci, aj., bude to mít v nadcházejících letech nemalé dopady na městskou zeleň a rozpočet města.

MML/Jan Král