Liberec si s krajem "prohodí" zahrady a domovy seniorů formou daru. Smluvně ošetří riziko zcizení majetku i předkupní právo

15. 10. 2021 | 16:37

Na  základě  uzavřené  smlouvy  o  vzájemném  převodu  činností,  majetku  a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi Libereckým kraje a statutárním městem Liberec projednala liberecká městská rada dar nemovitého majetku na Liberecký kraj (LK) v souvislosti  s převodem příspěvkových organizací ZOO Liberec a Botanická zahrada  Liberec.

slon4IrmaFAKTTOP
archivní foto ze ZOO. Pro tamní slony se nemění nic...

Liberecký kraj v této souvislosti daruje městu nemovitý majetek pro  nově  zřízené  příspěvkové  organizace  Domov  seniorů  Františkov,  Liberec  a  Domov  seniorů Vratislavice. Všechny darovací smlouvy budou vloženy shodně na katastr nemovitostí dne 3. 1. 2022.

Rada projednala bod s názvem Darování movitých věcí Libereckému kraji v souvislosti s převodem ZOO a BZ:

Statutární město Liberec (SML) a Liberecký kraj (LK) uzavřely 12. května 2021 Smlouvu o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků, na základě které se činnosti, které dosud vykonávají příspěvkové organizace SML Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (ZOO Liberec) a Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (BZ Liberec) převádějí ke dni 1.1.2022 na příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem.

V této souvislosti daruje statutární město  Libereckému  kraji  movitý  majetek, a to v  rozsahu:  dlouhodobý  hmotný,  nehmotný  a  drobný  hmotný  a drobný nehmotný, který je svěřený k hospodaření ZOO Liberec a Botanické zahradě Liberec a majetek, který je ve vlastním majetku těchto organizací. Aby mohl být darovací smlouvou převeden na kraj všechen movitý majetek p.o., přikládají se zároveň ke schválení darovací smlouvy vlastního majetku zřizovateli, které kopírují převody za účetní ceny a data účinnosti.

„Darovací smlouvy navazují na dubnové rozhodnutí zastupitelstev města a kraje o vzájemném převodu zoologické a botanické zahrady a domovů seniorů na Františkově a ve Vratislavicích. Město přitom sjednalo v souvislosti se zoo a botanickou zahradou nejsilnější možné a vzájemně provázané záruky:

převáděné nemovitosti musí sloužit výhradně za účelem provozování zoologické/botanické zahrady,

zákaz zcizení majetku na 20 let,

předkupní právo pro město na dobu neurčitou,

právo zpětného převodu na město na dobu neurčitou.

V případě ZOO se statutární město Liberec a Liberecký kraj také dohodly na podmínkách využití budoucích rozvojových ploch zoologické zahrady, tedy, že pozemky nesmějí být využity k jinému účelu, jako např. parkoviště apod., že společné zadání architektonického řešení bude podléhat schválení rady kraje i rady města, stejně tak budou mít obě samosprávy shodný počet členů v hodnotící komisi,“ komentuje převody náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

LB/Jana Kodymová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace