Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec smění s krajem pozemky na letišti za pozemky ve Františkově. Jsou nezbytné k vybudování mobilního heliportu

27. 08. 2019 | 15:15

Zástupci Libereckého kraje a Statutárního města Liberec chtějí směnit pozemky pod zahrádkami v liberecké části Františkov za pozemky na letišti, které jsou v majetku Liberce. Na získaných pozemcích na libereckém letišti plánuje Letecká záchranná služba Libereckého kraje vybudovat mobilní heliport.

heliport - vrtulník
Foto: LK

Výstavba heliportu by měla vyjít na 6,8 mil. Kč s DPH. Liberecký kraj hradí ze svého rozpočtu 5 mil. Kč. Stavba mobilního heliportu bude zahájena letos na podzim a dokončená bude v dubnu 2020.

„Majetkoprávních vztahů řešíme ročně nespočet. Prolínají se napříč všemi resorty Libereckého kraje. Je to nezbytná, náročná a důležitá oblast pro fungování kraje. Zároveň nám to ale ukládá povinnost být dobrým hospodářem a pracovat pro občany,“ konstatuje Jitka Volfová, statutární náměstkyně za resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Letecká záchranná služba Libereckého kraje musí mít vybudovaný heliport podle nařízení, které začne platit v příštím roce. Nově vzniklá přistávací plocha bude mít již vyhovující osvětlení a další technické parametry, které umožní vrtulníkům přistát i za zhoršené viditelnosti či v noci. Pro zbudování nového mobilního heliportu však bylo potřeba získat pozemky na části libereckého letiště, které jsou v bezprostřední blízkosti základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. „Liberecký kraj nabízí Statutárnímu městu Liberec za tuto část pozemků právě pozemky pod zahrádkami nedaleko Domu seniorů na Františkově. Nesmírně si vážíme korektních jednání s protistranou, kde došlo ke shodě, která především dbá na obecný prospěch a zlepšení kvality života občanů v Liberci i jeho okolí,“ dodává Volfová.

Liberecký kraj zároveň finalizuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci a rozšíření základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na letišti, kde by měla vzniknout dvě garážová stání pro sanity. Úpravy se dočká i zázemí posádky.

LK/Eva Říhová