Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Mapy škol odhalují slabiny i silné stránky, měly by být základním vodítkem pro kvalitu vzdělávání

15. 12. 2019 | 5:43

Slabiny i silné stránky libereckých základních škol ukazují tzv. mapy škol, které nechal v letošním roce v rámci projektu prevence šikany Princezna Julie zpracovat rezort školství a sociálních věcí. Mapy vznikly jako výsledek rozsáhlého dotazníkové šetření mezi rodiči, žáky, učiteli i nepedagogickými pracovníky a měly by školám dát základní vodítko pro další zlepšování kvality vzdělávání, školního klimatu i materiálního zázemí.

školaIlustrNew
ilustrační foto

„Každá škola získala detailní pohled na sebe samu v mnoha rovinách. Ten pohled je cenný tím, že pochází od žáků, jejich rodičů, učitelů i neučitelů, a měl by tedy být vnímán jako velmi relevantní. Máme zároveň k dispozici i vzájemné srovnání všech našich 20 běžných škol mezi sebou, a to je z mého hlediska ještě zajímavější, protože tam lze na první pohled vidět rozdíly. Jakkoli při tom beru v potaz i velikost výzkumného vzorku,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Mapy škol například zohledňují spokojenost žáků i rodičů se školou, mezilidské vztahy mezi zaměstnanci a vedením, pocit spokojenosti se zaměstnáním a jeho oceněním vedením školy, pocit bezpečí i materiálního vybavení, oblíbenost předmětů aj. Z pohledu projektu prevence proti šikaně Princezna Julie jsou důležitými především výstupy ohledně klimatu ve třídách, slovní či fyzické šikany. „Platí to, co říkám od začátku, tedy že dětské kolektivy nejsou šikany prosty, že tam existuje slovní i fyzické ubližování. Aspoň takový pocit mají – někde více, někde naopak zanedbatelně – žáci z prvního i druhého stupně. Dost nemile mě překvapilo zjištění, že někteří žáci mají strach i z dospělých. Těžko pak do takové školy mohou chodit rádi. A více než polovina dotazovaných dětí také vůbec neví, kdo na jejich škole případnou šikanu řeší. To už je alarmující; každá škola přitom má vyškoleného metodika prevence i tzv. minimální preventivní programy. Pro některé děti jsou ale patrně neviditelné. Takže tady musíme začít,“ uvedl náměstek Ivan Langr.

Mapy škol zatím rezort vydává jako anonymizované. „Po dlouhém rozhodování předkládáme mapy škol veřejnosti jako anonymizované, tedy zatím nezveřejňujeme, jak při srovnání která škola dopadla. Ředitelům škol jsem ale výsledky prezentoval otevřeně, vědí, v jaké oblasti si jejich škola stojí mizerně a co tedy musí zlepšit. V roce 2022 chci tento projekt znovu zopakovat a posléze zcela adresně zveřejnit jak letošní výsledky, tak jejich změnu po třech letech,“ doplnil náměstek Ivan Langr.

LB/Jana Kodymová