Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Město zlikvidovalo černou skládku se 40 kubíky nebezpečného odpadu v Kateřinkách

06. 07. 2019 | 6:02

Statutární město Liberec disponuje jedním sběrným dvorem v Ampérově ulici, který provozuje společnost FCC Liberec s.r.o., jedním sběrným místem v ulici Dr. Milady Horákové, které provozuje společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. a tři menší sběrná místa v Kateřinské (ČSOP Kateřinky), Riegrově (DDM Větrník) a Rovné (ČSOP Armillaria).

odpad 20190627 075734
Foto: MML

Právě tato menší sběrná místa především v Kateřinské a Rovné ulici se setkávají s neúměrným odkládáním veškerého odpadu, který se zde však nesbírá. Jedná se zejména o rozmanité kusy nábytku, podlahové krytiny nebo stavební odpad. Zřejmě největší skládka se v uplynulých týdnech nahromadila u sběrného místa v Kateřinské, kde již obsluha neměla kapacity na její odstranění a pomoci museli pracovníci Komunitních prací Liberec, o. p. s.

Během několika týdnů se zde nahromadilo 40 kubíků nejrůznějšího odpadu. Nechyběly lednice, pračky, bojler, nábytek, třešní lepenka, sádrokarton, pneumatiky, kabely, ale také hasicí přístroj, sudy s asfaltem, řada barev, nádob s oleji a dalšími nebezpečnými látkami. Některé zcela otevřené. Pakliže sotva dva metry od skládky protéká Černá Nisa, mohlo dojít k velké ekologické zátěži. Někteří lidé, kteří byli spatřeni při vykládání tohoto odpadu, jsou nyní předvolávání k podání vysvětlení a hrozí jim pokuta.

Po skončení úklidové akce bylo místo vybaveno kamerou a cedulí se zákazem tvorby černé skládky. Sběrné místo má svou provozní dobu, a to:

středa   16 - 17 h

sobota  10 - 11 h

kdy je zde přítomna obsluha. Proto, kdokoliv potřebuje odevzdat některý ze sbíraných odpadů, může jej využít. Sběrné místo však neslouží k odkládání objemného odpadu, nebezpečného odpadu a stavebního odpadu!

Sbírají se zde pouze tyto komodity:

- kovy - hliník a drobné železo
- směsné plasty
- drobné elektro
- papír
- nápojový karton
- směsné sklo
- bioodpad

Ačkoliv se může zdát, že černá skládka u sběrného místa v Kateřinkách je ojedinělý případ, není tomu tak. Menší skládky se tvoří u většiny kontejnerových stanovišť v ulicích města, nejčastěji pak u nádob na sběr využitelných složek komunálního odpadu. Zde není výjimkou spatřit odložené pneumatiky, nábytek, elektrospotřebiče a nezřídka také nebezpečný odpad. Žádáme proto všechny obyvatele města, aby se vyvarovali tohoto jednání, pomohli zlepšit stav životního prostředí ve městě a odpad odkládali jen tam, kam se má, v tomto případě do sběrného dvora.

MML