Most u Makra se bude bourat a stavět nový. Kruhový objezd v Hodkovické ulici se na dva víkendy uzavře

04. 04. 2021 | 18:53

V úterý 6. dubna zahájí Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD práce na mostě před sjezdem na Makro na hlavním průtahu na příjezdu do Liberce od Prahy. Dokončení předpokládá v říjnu, připomíná facebookový profil krajského města

makroMostFBLiberec
Foto: FB Liberec.cz

Doprava na čtyřproudé silnici I/35 bude svedena do druhého jízdního pásu ve směru na Prahu v režimu 2+1. Celý most se bude bourat a stavět nový. Most postavený v 70. letech minulého století je na hranici životnosti. Důvodem je koroze betonu a výztuže v nosnících a vážný stav obou krajních opěr.

Provoz pod mostem (kruhový objezd v Hodkovické ulici) bude řízen kyvadlově semafory a dva víkendy v průběhu výstavby bude úplně uzavřen kvůli demolici.

Po dobu rekonstrukce nebude možné odbočit od Prahy směrem na Makro a Doubí.

FB Liberec.cz

Zcela nový mostní objekt bude mít hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách

Po Velikonocích začne dlouhodobě plánovaná rekonstrukce mostu Doubí na trase silnice I/35 vedoucí z Turnova do Liberce. Práce provede sdružení firem pod vedením EUROVIA CS pro ŘSD ČR do konce září 2021.

„V rámci rekonstrukce dojde nad okružní křižovatkou ulic Hodkovická-Minkovická-Cihlářova v liberecké části Doubí ke kompletní výměně mostního objektu ve směru z Turova do Liberce. Práce zahrnují odstranění původního mostu ze 70. let dvacátého století, dále demolici části protihlukové stěny přilehlé za mostem na liberecké straně mostu a odstranění konstrukcí vozovky na I/35 v nezbytně nutném úseku pro výstavbu mostu nového,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Zcela nový mostní objekt bude mít hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách, vybudována bude nová konstrukce, římsy, odvodnění, izolace vozovky, vozovková souvrství. Most bude vybaven bezpečnostními prvky, jako jsou zábradlí, svodidla, protihlukové stěny, tlumiče nárazů a vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí prací bude také nový armovaný svah před tzv. pražskou opěrou, a to z důvodu rozšíření odbočovacího pruhu na městskou část Doubí. V místě bude vybudována rovněž nová gabionová stěna na liberecké straně. Nedílnou součástí bude také oprava komunikace pod mostem na okružní křižovatce.

„Stavební práce zasáhnou do provozu na silnici I/35, kdy průjezd místem bude možný po druhém mostě v režimu 1+1 jízdní pruh. Současně nebude možné sjet z dálnice do Doubí a k Makru ze směru od Turnova. Sjíždět budou moci řidiči na sjezdu U Čermáka. Jsme si vědomi toho, že zásah do plynulosti dopravy na vytížené I/35 může vyvolat dílčí komplikace, přesto bychom chtěli řidiče požádat, aby respektovali stanovené dopravní opatření a snížení rychlosti, tak bude zajištěn bezpečný a plynulý průjezd místem bez většího zdržení,“ dodala Iveta Štočková.

TZ Eurovia

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace