Na další sociální byty krajské město vyčlenilo 140 milionů. Vzniknou přestavbou domu v ulici Na Žižkově

28. 11. 2021 | 12:31

Na libereckém Žižkově se v prosinci začne realizovat přestavba  bytových domů pro sociální bydlení. Jde o významnou investiční akci města. Tři městské bytové domy se 49 (25 +12 +12) sociálními byty v ulici Na Žižkově postaví První podještědská stavební spol. s r.o., za cenu 121 993 000 Kč bez DPH (140 291 950 Kč včetně DPH).

žižkov
Foto: SML

„Podél této ulice vznikne objekt se čtyřmi samostatnými vchody, s celkem 49 novými sociálními byty.  Veřejná  zakázka  byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 120 000 000 Kč bez DPH, uvedená cena je maximální a nejvýše přípustná,“ říká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

V průběhu veřejné zakázky byla hodnota navýšena o 2 500 000 Kč bez DPH z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr na hodnotu 122 500 000 Kč bez DPH. Lhůta výstavby činí 390 dní pro 1 bytový dům, pro druhý bytový dům 480 dní a 510 pro třetí bytový dům.

Projekt bude realizován v rámci I. etapy dostupného městského bydlení, které má vzniknout na místě bývalého školního areálu v městské části Rochlice. Předání staveniště je předpokládáno v listopadu letošního roku. Dokončení celého projektu pak v létě 2023.

První bytový dům a druhý bytový dům budou předloženy do IPRÚ a třetí bytový dům do ITI. Předpokládaná výše dotace činí u prvního bytového domu se dvěma vchody 36 378 530 Kč. U  druhého bytového domu je předpokládaná dotace ve výši 18 149 668 Kč. Žádost o podporu pro třetí bytový dům bude podána do Integrované teritoriální investice (ITI) v novém operačním období. Žádosti o podporu budou podávány pro každý bytový dům zvlášť.

LB/Jana Kodymová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace