Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na místě sesutého svahu v havarijním stavu stojí v libereckých Kateřinkách nová opěrná zeď

07. 12. 2019 | 10:01

V roce 2017 byl odboru ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberce nahlášen sesuv svahu na pozemcích ve vlastnictví města Liberce u domu č. p. 86 v ul. Kateřinská.

katerinkjy-po
Kateřinky po rekonstrukcí, foto: MML

Na základě tohoto byl proveden inženýrsko-geologický posudek, jehož cílem bylo vyhodnocení situace a navržení dalšího postupu. Z posouzení stability svahu a návrhu sanace vyplynulo jako jediné a trvalé řešení situace vybudování opěrné zdi.

Následně dle projektová dokumentace zpracované v koordinaci se zpracovatelem inženýrsko-geologického posudku, byl po předchozím výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce vybrán zhotovitel opěrné zdi, aby se tímto komplexním technickým řešením zabránilo dalším sesuvům svahu a ohrožení soukromého majetku a domů pod svahem.Kateřinky před rekonstrukcí, foto: MMLCelá akce byla projednána a koordinována s místními obyvateli, aby se docílilo všestranné spokojenosti. Ke konci listopadu 2019 pak byla celá akce zdárně, dle termínů a v požadované kvalitě dokončena.

www.liberec.cz