Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Nadměrné užívání mobilu, internetu a počítače je tzv. nelátkový typ závislosti

13. 12. 2019 | 7:52

Adiktologické služby pro děti a mládež budou nově přístupné i v Libereckém kraji. Liberecká organizace ADVAITA rozšiřuje od ledna 2020 své služby o adiktologický program pro děti a mládež.Tyto služby mají pomoci dětem, mladistvým a jejich rodinám zbavit se návykového chování a závislosti.

Do programu je možné přijmout děti, které užívají legální (nikotin, alkohol) nebo nelegální návykové látky (drogy), popřípadě mají problém s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné užívání počítače, internetu a internetových a mobilních aplikací, gambling).

Úvodní konzultaci mohou děti společně se svými rodiči absolvovat ve všech poradnách organizace v Liberci, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Semilech, Turnově, Novém Městě pod Smrkem a v České Lípě, specializovaná péče dále bude probíhat v poradnách v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. Kontaktní informace na jednotlivé poradny jsou zveřejněny na webových stránkách www.advaitaliberec.cz.

„Potřebnost této aktivity vychází ze zkušenosti našich stávajících služeb. V návaznosti na programy primární prevence vnímáme, že pro dětské klienty není třeba realizovat pouze programy preventivní, ale také terapeutické, ty však dosud v Libereckém kraji nebyly k dispozici,“ říká Barbora Mrázová, vedoucí programů primární prevence

Adiktologické služby pro děti a mládež jsou službou, která vhodně doplní současné programy a zpřístupní je širší cílové skupině. „Nechceme však pouze rozšířit cílovou skupinu ambulantních programů. Vytváříme takový program, který odpovídá potřebám dětských klientů a jejich rodinám,“ sděluje David Adameček, odborný ředitel organizace. „V našich podmínkách považujeme za neefektivní zřízení nového samostatného zařízení, proto bude tento program navazovat na již existující ambulantní služby, bude využívat jejich prostor a poskytovat je bude odborný personál, který má dlouholeté zkušenosti v práci se závislými a jejich blízkými,“ doplnila Drahuše Tkáčová, vedoucí poraden pro gambling a jiné závislosti.

„V současné době jsme v přípravné fázi projektu, navazujeme spolupráci s odborníky s cílem vytvoření komplexní péče o tuto klientelu,“ uvedla dále Tkáčová.

„Čekáme na výsledky dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, kam jsme podali žádost o finanční podporu tohoto projektu,“ říká výkonná ředitelka Olga Merglová. „Služby dětem a mladistvým začneme ale v příštím roce nabízet v omezené míře i v případě, že projekt podpořen nebude. Pokládáme to za potřebné,“ doplňuje Merglová.

ADVAITA, která poskytuje služby prevence a léčby závislostí, působí v libereckém kraji od roku 1996.

Kromě Centra ambulantních služeb ADVAITA v Liberci, které zajištuje provoz programů ambulantní léčby a doléčovacího programu, provozuje také Poradny pro gambling a jiné závislosti v šesti obcích libereckého kraje, dále pak Terapeutickou komunitu ADVAITA v Nové Vsi a Programy primární prevence.

www.liberec.cz