Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Počasí letošního léta příznivě působí na květinovou výsadbu v centru Liberce

19. 07. 2020 | 15:04
Letos na jaře bylo po Liberci osázeno několik nových trvalkových záhonů. Rostliny se zvláště za současného příznivého, ale pro někoho až moc deštivého počasí, velice dobře uchytily a jsou nyní v plném květu a tedy i v plné kráse.
květiny 3 20200710 111129
Foto: LB

Finanční dar ve výši 10 tisíc korun věnovala městu Liberci výrobní firma DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o., na obnovu několika starších záhonů u terminálu MHD Fügnerova. V současné době na tomto místě převažují dominantní druhy, které se rozrostly, a tak plocha působí neestetickým a zapleveleným dojmem. Odbor ekologie a veřejného prostoru má zájem uskutečnit výsadbu nových trvalek na záhonech, která by vedla ke zlepšení stávajícího stavu. K výsadbě dojde v podzimních měsících roku 2020.Foto: LBKvětinové záhony ve městě

Nová výsadba trvalek a cibulovin zkrášluje některá zákoutí města. Na Soukenném náměstí byly ještě v podzimních měsících v souvislosti s opravou tramvajové tratě vysázeny do tří menších záhonů kombinace trvalek, tulipánů a okrasných česneků, které nyní ozvláštňují prostor před OC Fórum.Foto: LBV zámeckém parku, který má Liberec ve výpůjčce, město na jaře vysadilo růže a trvalky do kruhovitých záhonů v horním parteru zámku. Některé sazenice z těchto záhonů však po výsadbě zmizely. Vznikly také nové smíšené záhony trvalek a cibulovin podél ulice Jablonecká, kde nahradily záhony letniček z přímého výsevu, které byly na této ploše odzkoušeny v minulých dvou letech. Místo jednoletých rostlin tady lidé najdou víceleté šalvěje, hosty, kakosty, dlužichy, čechravy, sasanky, atd. Z cibulovin na tomto místě v příštím roce pokvetou krokusy a ladoňky, které dohromady vytvoří zajímavou barevnou kombinaci.Foto: LBPo třech květnových zmrzlých přišlo na řadu také každoroční osázení květinových truhlíků letničkami na náměstí Dr. E. Beneše a podél řeky Nisy v ulici Na Bídě a také  na mostě u parku Na Rybníčku. Kompaktní jsou rovněž záhony z předešlých let v ulici Palachova, kde naše město zdobí šalvěje a svatoliny, dále trvalkový záhon v Zámečnické ulici anebo záhon stínomilných trvalek za Domem kultury. Nová výsadba krášlí park Na Rybníčku, kde Teplárna Liberec vybudovala v rámci revitalizace teplárenských sítí nový podzemní horkovod. Tento park je nově osázen travinami s trvalkami, které nahradily stavbou odstraněné cibuloviny.

V rámci participativního rozpočtu jsou podány tři návrhy s tématem květinových záhonů ve městě a 8 návrhů k úpravám parků a zeleně.

Péče o zeleň ve městě

Město Liberec má prostřednictvím technických služeb v péči 355 ha městské zeleně, tedy ploch s travnatým porostem, keři a okrasnými dřevinami. V přepočtu na celou rozlohu města je podíl zeleně, včetně lesů, 48%. Celkem se město stará o 14 rozlohou velkých parků a 30 menších.

Technické služby města Liberce jsou od července příspěvkovou organizací města.  Z počtu 150 zaměstnanců se péčí o zelené plochy zabývá 40 kmenových a 20 sezonních pracovníků. Údržbu travnatých ploch obstarává 8 velkých strojních sekaček. Sekání probíhá 6 dní v týdnu. Jen v loňském roce se z důvodu dlouhodobého sucha a tropického počasí seče pozastavily.

Příuliční zeleň v okrajových částech města se seká sekacími rameny na autech. V tuto chvíli je posekáno a připravuje se druhá seč. V loňském roce za údržbu travnatých ploch a zeleně město Liberec zaplatilo akciové společnosti TSML 8 milionů korun.

LB/Jana Kodymová