Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Prezident symbolicky zahájil výstavbu nové nemocnice. Osudový závazek směrem k budoucím generacím, podotkl generální ředitel KNL 

26. 04. 2023 | 17:10

V areálu liberecké krajské nemocnice ve středu poklepáním na základní kámen za účasti prezidenta republiky Petra Pavla slavnostně odstartovala výstavba Centra urgentní medicíny za více než tři miliardy korun. Symbolického aktu se vedle hlavy státu zúčastnili generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a za konsorcium stavebních dodavatelů Petr Syrovátko.

Pavelzákladní kámen
Toto není ani kámen ledvinový, ani žlučový, ani zubní, nýbrž kámen základní - k novému Centru urgentní medicíny a parkovacímu domu, žertoval před slavnostním poklepem ředitel KNL, věhlasný lékař Richard Lukáš.

Dodavatelské sdružení založené jako Společnost pro Nemocnici Liberec SYNER – Metrostav DIZ – GEOSAN GROUP již během dubna převzalo staveniště, aby provedlo přípravné práce, ověřilo vedení inženýrských sítí a celý dotčený areál oplotilo.

„K dnešnímu dni směřovaly snahy naší nemocnice prakticky celou polistopadovou éru. Přišel moment, kdy klepeme na základní kámen obrovsky významného a užitečného díla, které se nazývá modernizace Krajské nemocnice Liberec. Jedná se o osudový závazek nás všech směrem k budoucím generacím,“ řekl generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.

Foto: Artur Irma

„Chci na tomto místě ocenit odhodlání pana ředitele a současně mu pogratulovat, že se jeho týmu podařilo dovést projekt do finálního stádia. Mně osobně dávají investice do vzdělání a zdravotnictví ten největší smysl a v tomto případě jde o investici do špičkového pracoviště,“ uvedl při slavnostním poklepu prezident republiky Petr Pavel.

„Skutečně nás těší, že naše společnost je u výstavby tohoto prestižního a pro celý kraj klíčového projektu. V minulosti jsme stáli u vzniku několika zdravotních zařízení a jsme rádi, že i zde využijeme zkušenosti z předchozích realizací. Uvědomujeme si, že se očekává plně profesionální přístup celého týmu, denní koordinace na všech úrovních řízení projektu i promptní řešení operativních požadavků od investora,“ dodal Robert Špott, jednatel SYNER, který vede konsorcium firem realizujících nový pavilon.

Za konsorcium stavebních dodavatelů ve slavnostní chvíli vystoupil Petr Syrovátko, spolumajitel SYNER s.r.o.

Stavba nové části nemocnice je stěžejní jak z hlediska rozšíření a zkvalitnění medicinální péče, tak i z pohledu rozsahu. Jenom investice do stavebních prací překračuje hranici 3 miliard korun, při pohledu do dat statistického úřadu se souhrnně v roce 2021 v celém Libereckém kraji prostavělo 8,9 mld. Kč.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v minulých deseti letech dostali do mnoha situací, kdy to s projektem vypadalo všelijak, že neváhali a projekt podpořili. Nový pavilon v liberecké nemocnici opravdu potřeba je a já se budu těšit, že se na tomto místě znovu sejdeme a za námi bude stát hotová budova, na kterou čekají nejen všichni zaměstnanci nemocnice, ale také pacienti v celém kraji,“ řekl při poklepu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Foto: Artur Irma

Nové centrum urgentní medicíny vyroste na místě původní zástavby, jejíž vznik sahá do poloviny 19. století. Konkrétně v roce 1845 byl uložen tzv. závěrečný kámen budovy libereckého špitálu, kterou centrum nahradí. Restaurátorskými pracemi projdou vybrané původní prvky, jako například vitráže z kaple, pro které architektonické studio vymyslelo instalace v nových prostorách, aby zůstal zachován původní genium loci.

Archivní snímek Severočeského muzea zachycuje budovu, před níž se dnešní sláva konala a která musí ustoupit novému pavilonu CUM.

Dalším zajímavým prvkem je vytvoření celoskleněné komunikační chodby, kdy na úrovni jednoho patra ze skla budou jak stěny, tak i podlaha. Výstavba s sebou přinese také ryze funkční a moderní stavební principy. Se vznikem centra dojde k propojení nového pavilonu, parkovacího domu a stávajících budov A včetně oddělení následné péče. Tohoto objektu se stavební práce dotknou nejdříve. Stavaři musí zhotovit předsazenou skleněnou fasádu, která bude sloužit pro odhlučnění z provozu výstavby parkoviště. Vedle stěny další zásadní úprava spočívá ve zhotovení nového vstupu a výtahu.

Objekt parkovacího domu bude disponovat stáním pro 330 aut a také do jeho podzemí je situovaná objemná technologická část. Zde vznikne pro celý nemocniční areál zcela nové energocentrum, které zahrnuje např. teplovod, vzduchotechniku či rotační UPS, které při výpadku proudu zajišťují okamžitý náběh přísunu elektrického napájení. Toto vše musí stavaři zvládnout za plného provozu nemocnice.

Vybudování centra urgentní medicíny připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt.

Nový pavilon zakomponovaný do areálu KNL, vizualizace.

V areálu po dokončení přibydou dvě budovy. Jako první bude hotový parkovací dům pro 330 aut s energetickým centrem pro celý areál nemocnice. Přibude také nemocniční pavilon, který bude mít délku zhruba 120 metrů, na šířku asi 40 metrů a 27 metrů do výšky. V něm vzniknou operační sály, laboratoře i lůžková část. Investorem výstavby je Krajská nemocnice Liberec a její akcionáři, tedy Liberecký kraj a města Liberec, Turnov a Frýdlant.

TZ Společnosti pro Nemocnici Liberec SYNER – Metrostav DIZ – GEOSAN GROUP

Pro nemocnici jde o nejvýznamnější počin za několik desítek let, podotkl prezident

Pro rozvoj nemocnice jde o zásadní stavbu, hotová by měla být za 38 měsíců, tedy do začátku léta 2026. "My poskytujeme péči srovnatelnou s univerzitními nemocnicemi, ale nemáme na to ty podmínky, 37 budov, průměrné stáří 99 let, takhle to dál už nejde," řekl dnes ČTK generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.

Pro nemocnici jde o nejvýznamnější počin za několik desítek let, což ocenil i prezident. "Dovést takto velký projekt k realizaci vyžaduje téměř nadlidské úsilí," řekl Pavel.

Prezdent Petr Pavel spolupoklepával na základní kámen CUM. Foto: Artur Irma

Výstavbu připravovalo největší zdravotnické zařízení v kraji přes deset let. Centrum urgentní péče by mělo odstranit největší nedostatky nemocnice. Chybí jí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatečný prostor k parkování. Práci zdravotníků navíc komplikuje roztříštěnost areálu.

Výstavba zásadně promění dolní část rozlehlého nemocničního areálu, který je v centru města mezi ulicemi Husova, Jablonecká a Klášterní. Už před několika lety nechala nemocnice zbourat tři domy v Kristiánově ulici, letos půjde k zemi i stará interna z roku 1848. Místo toho vyrostou v prostoru pod heliportem dvě nové budovy. 

Dnešní důležitý den v dějinách liberecké nemocnice připomíná i Pamětní list

Stavba bude omezovat chod největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji přes tři roky. Přípravnými pracemi začala stavba před dvěma týdny. Kvůli výstavbě je už nyní uzavřený pro všechna vozidla hlavní vjezd do nemocničního areálu a obousměrný provoz se změnil na jednosměrný. Kvůli úbytku míst je dražší parkovné. Od další části areálu je navíc odříznuta budova D, kde jsou oddělení následné péče, stomatochirurgie, ORL a oční.

čtk