Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Primátor Jaroslav Zámečník předal třem významným osobnostem Medaili za zásluhy o rozvoj města Liberce

14. 09. 2019 | 8:02

Z rukou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka převzali ve čtvrtek odpoledne Medaili za zásluhy o rozvoj města tři "páni muzikanti a kulturomilci". Tohoto čestného ocenění se dostalo za celoživotní práci v oblasti hudby panu Karlu Hájkovi, panu Rudolfovi Mihulkovi a in memoriam panu Petru Vostřákovi za práci v oblasti kultury.

medaile uprava1-3290
Foto: MML

Se jménem prvního oceněného, Petra Vostřáka, je řadu let spjat kulturní stánek v Lidových sadech.  Jeho pořadatelský podpis nesou například festivaly Godyho memoriál nebo Jizerská nota. Navrhovatelem ocenění je Tomáš Hasil, dlouholetý přítel a kolega. Petr patřil mezi regionální osobnosti a světlonoše, kteří ve své oblasti rozšiřovali prostory pro moderní vnímání kultury i proti vůli komunistické vrchnosti. Podařilo se mu vydupat ze země klub, který mohla Liberci závidět mnohá další města,“ říká Tomáš Hasil. Populární Experimentální studio v Barvířské ulici bylo zaměřené na folk, rock i vážnou muziku a také na poezii, divadlo a výstavy. Později se přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor v přízemí budovy „Lidové sady“. Petr Vostřák zemřel v roce 2018. Medaili města převzala jeho žena Marcela.

Foto: MMLUrčitě každý Liberečan za svůj život minimálně jednou navštívil obřadní síň liberecké radnice. Ať už jako nový občánek města, kterého zastupitelé vítají, nebo v roli absolventa střední školy při předávání maturitního vysvědčení či výučního listu anebo pak jako ženich či nevěsta při svatebním obřadu. A při všech těchto slavnostních okamžicích zněly varhany Karla Hájka, který na liberecké radnici působí od roku 1959. A kdo náhodou nebyl v obřadní síni, tak chodil na odpolední čaje s orchestrem Ladislava Bareše nebo prošel Lidovou školou uměním, později Základní uměleckou školou, proto usměvavého pana Hájka zná a vždy ho rád vidí.

Pana Hájka znám mnoho let. Na liberecké radnici je od roku 1959. To jsem ještě dávno nebyl na světě. Spolu jsme ´odehráli´ desítky svateb, kdy mi o přestávkách povídal svůj krásný a plodný život. Bez něj bychom neměli varhany, za svůj život vyučil generace skvělých hudebníků a prostě a jednoduše je jedním ze skutečných kapitánů kultury v Liberci,“ říká primátorův náměstek a liberecký zastupitel Jiří Šolc.

Rodák z Hradce Králové žije v Liberci od konce 40. let. Karel Hájek je univerzálním muzikantem, ovládá hru na varhany, housle, klavír, trubku, pozoun a kontrabas. Skládal i hudbu, například k úspěšnému představení Divadla F. X. Šaldy Únos bohyně aneb o vinařově vině z roku 1960, upravoval pro žákovský orchestr populární i muzikálové melodie. V neděli 29. září oslaví Karel Hájek neuvěřitelných 90 let. Město Liberec mu k tomuto významnému životnímu jubileu gratuluje a přeje hlavně pevné zdraví.

Foto: MML

Třetím v pořadí oceněných je hudebník, pedagog a kapelník Ruda Mihulka. V oboru hra na klávesové nástroje vychoval stovky žáků, řada z nich se úspěšně zúčastnila republikových a mezinárodních klavírních soutěží. Zcela zásadní přínos představuje jeho činnost dirigentská a aranžérská. „Jako kapelník žákovského Big Bandu ZUŠ Liberec, v jehož čele stojí již od roku 1967, dovedl tento orchestr k řadě vítězství v republikových i v mezinárodních soutěžích a on i jeho svěřenci představovali a představují naprostou špičku v této oblasti. Někteří členové orchestru působili nebo působí ve významných hudebních tělesech, ať již ve filharmoniích a souborech klasické hudby nebo v souborech v oblasti populární hudby a jazzu,“ uvádí kamarád, kolega a muzikant Jan Prchal.

Foto: MMLPopularizaci jazzu se Rudolf Mihulka věnoval po celý svůj profesní život. Od 60. let pořádal jazzové koncerty, přednášky a besedy. Přivedl do Liberce významné jazzové interprety i kapely. Prostřednictvím Big Bandu propaguje jazz na vysoké úrovni, nabízí ho jako hudební žánr posluchačům různých věkových kategorií, a pomáhá tak šířit hudební osvětu nejen v Liberci, ale i v celostátním měřítku.  Jazzu se věnoval aktivně sám. Starší generace Liberečanů ho má v paměti jako kapelníka orchestru COMBO 62, který v roce 1962 založil. Kapela v Liberci působila až do roku 1995 a stala se neodmyslitelnou součástí libereckých „čajů“, plesů, podnikových akcí a dalších hudebně společenských událostí v Liberci. Letos v září oslaví Rudolf Mihulka 84 let. Ať nás jeho jazzové „Tcigy Tcaga“ zvedá ze židlí ještě hodně dlouho!

MML/Jana Kodymová