Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Radniční odbor ekologie a veřejného prostoru obnovil v roce 2019  několik dětských hřišť

17. 11. 2019 | 17:11

V minulém roce s ohledem na havarijní stav herního prvku nechal odbor EP odstranit dřevěnou sestavu na DH Na Pískovně, ale již v tomto roce prázdné místo zaujala nová univerzální kovová sestava se dvěma nerezovými skluzavkami, lanovým žebříkem, prolézacím tubusem a lanovým mostem. Dále byl na tomto hřišti vyměněn kolotoč a pružinové houpadlo.

houpadlo
foto z www.liberec.cz

V ul. Břetislavova byly na dětském hřišti doplněny herní prvky typu univerzální sestava se skluzavkou a dvěma houpačkami, pískoviště, dvě pružinová houpadla (pes a motorka) a vahadlová houpačka, včetně úpravy jejich dopadových ploch.

Na DH v ulici Sametová, kde v roce 2018 bylo obnoveno pískoviště a dodána dvě pružinová houpadla (slon a pes), byly v roce 2019 instalovány herní prvky typu univerzální sestava se skluzavkou a dvěma houpačkami, vahadlová houpačka a kolotoč na stání, včetně úpravy jejich dopadových ploch.

V rámci doplňování prvků bylo upraveno i DH na nám. Na Lukách, kam byla nově dodána univerzální sestava se skluzavkou, lanovým mostem a šplhací sítí, pískoviště a dvě pružinová houpadla (pes a motorka). Bez pozornosti nezůstala ani Rochlice, u DPS v ul. Burianova byl vyměněn kolotoč a v ulici Seifertova byla vyměněna univerzální sestava se skluzavkou.

Veřejně přístupných dětských hřišť, které má odbor EP ve své správě je přibližně šedesát.

Vlivem značného stáří libereckého herního parku a přetěžování některých herních prvků, dochází každoročně k pravidelným opravám herních zařízení, výměně jednotlivých komponent a kompletním repasím herních prvků. Opravy těchto prvků zajišťuje spol. TSML a.s., nebo jednotliví výrobci herních prvků. V roce 2019 odbor EP nechal kompletně repasovat sestavy na DH Dobiášova a DH Vlnařská. Letního počasí využil i výrobce TR Antoš k nátěru 15 ks dřevěných pružinových houpadel v rámci celého Liberce. S ohledem na značné opotřebení jednotlivých článků, byly v říjnu vyměněny řetězy u houpaček na DH Čapkova, DH Dobiášova, DH u DPS, DH Holubova, DH Vlčí vrch, veškeré řetězy nově odbor EP s ohledem na trvanlivost vyměňuje za nerezové. Dále výrobce Berger Huck provedl opravu lanových prvků (orlí hnízdo, lanový most) na DH Puchmajerova. TSML a.s. zrealizovali též opravu lanové dráhy na DH Čapkova a DH Dobiášova, nebo nátěr skluzné plochy u skluzavky na DH Aloisina výšina.

Odbor EP se též potýká s poměrně častým řáděním vandalů a dětská hřiště bohužel v tomto ohledu nejsou výjimkou. Vandalové v roce 2019 zlomili vahadlovou houpačku na DH Budyšínská, fitness prvek u cyklostezky, poničili workoutovu sestavu u přehrady, prorazili tři nerezové skluzavky a poničili čtyři pružinová houpadla. Vhledem k tomu že každý herní prvek je certifikovaný dle ČSN EN 1176 a opravy mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby, vznikají městu tímto jednání škody v řádech desítek až stovek tisíc korun. V neposlední řadě pak vandalismus způsobí ochromení konkrétního hřiště, jelikož většina škod se stává o prázdninách a zhotovitelé mají v tomto období již naplněné výrobní kapacity a nestíhají tak herní prvky opravovat. Vzhledem k výše uvedenému vyzýváme občany aby toto jednání netolerovali a hlásili jej městské policii.

www.liberec.cz