Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Severočeské muzeum představí zrestaurované hudební automatofony

21. 05. 2022 | 17:19

Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci. Tak se jmenuje projekt, díky němuž procházejí restaurováním hudební automaty neboli automatofony z muzejních sbírek, které nejsou součástí stálé expozice, ale jsou uloženy v depozitáři. Garantem projekt je Liberecký kraj.

TvLKflasinet4
Foto: Artur Irma

„Severočeské muzeum v Liberci disponuje jednou z nejkvalitnějších a nejrozsáhlejších sbírek hudebních automatů v České republice. Představuje je ve své interaktivní expozici i veřejnosti, která si může na některé z nich i zkusit zahrát nebo je spustit. Před technickým umem našich předků, kteří dokázali tato zařízení sestavit, nezbývá než smeknout,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Ve středu 25. května v 18 hodin muzeum představí čtyři zrestaurované přístroje. Jsou jimi pianový orchestrion značky Holan a Bulíř, polyphon vyrobený v německém Lipsku a dva píšťalové kolovrátky neboli flašinety regionální firmy Riemer z Chrastavy.

Návštěvníci se budou moci detailně seznámit s fungováním jednotlivých hudebních automatů a některé z nich i spustit. Představení a následné přednášky se zúčastní tým restaurátorů, jimiž jsou Radek Janoušek, Vít Mišoň, David Raška a Eva Rydlová.

Foto: LKSbírka automatofonů v Severočeském muzeu zahrnuje předměty od malých stolních strojků až po rozměrné orchestriony a pianoly, původně instalované v hostincích a jiných veřejných prostorách. Předměty jsou tuzemské i zahraniční provenience, specificky se ale sbírka zaměřuje na regionální výrobce – například na pianoly libereckých firem Harward, Lehmann a Koch & Korselt.

LK/Jan Mikulička