Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Teplárna zahájí zítra u budovy krajského úřadu rekonstrukci zdrojů vody a na ni naváže zabudování horkovodu pod povrch

07. 07. 2019 | 16:09

Od pondělí 8. července 2019 začnou práce na rekonstrukci technologie ohřevu topné a užitkové vody v budově krajského úřadu. Tu provádí Teplárna, a.s. v rámci projektu „Revitalizace CZT LIBEREC – GreenNet“. Ve středu 10. července pak začnou výkopové práce v prostoru krajského parkoviště a parčíku. Naváže na ně zabudování horkovodu pod povrch.

foto - parčík 2
Foto: LK

Pracovníci externí firmy v budově Krajského úřadu Libereckého kraje budou od 8. července instalovat nové potrubí do šachty za nákladním výtahem a propojí energocentrum se strojovnou v 10. patře.

Foto: LKVe středu 10. července překročí Teplárna, a.s. hranice krajského parkoviště v blízkosti parku za budovou úřadu a začne s výkopovými pracemi v rámci revitalizace teplárenských sítí a zabudováním horkovodu pod povrch. Parkoviště bude až do konce července uzavřeno a omezen bude i přístup do parku.

LK/Filip Trdla