Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Už jen pár týdnů zbývá do uzávěrky soutěže o místo v kalendáři Jizerských hor

19. 05. 2019 | 15:37

Už jen necelý měsíc zbývá do uzávěrky fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky, která je 7. června. Devátý ročník oblíbené fotosoutěže vyhlásila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody koncem března a přihlásit se může kdokoliv zasláním až 4 snímků Jizerských hor. Odborná porota následně vybere 13 nejlepších fotografií, ze kterých vydá benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020. Výtěžek z jeho prodeje poputuje na projekt obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz.

2018-148-Jaroslav Moravec-Jizerske rozhledy
Foto: Jaroslav Moravec
Cílem fotosoutěže je ukázat krásná místa Jizerských hor a upozornit tak na nutnost ochrany nejen tohoto pohoří, ale i přírody jako takové. Zároveň pomůžeme Jizerským horám díky prodeji kalendářů i finančně. A v neposlední řadě dáváme fotografům prostor pro představení svých unikátních snímků veřejnosti,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Po červnové uzávěrce bude došlé fotografie hodnotit odborná porota a jeden snímek vybere i široká veřejnost v internetovém hlasování. Z širšího výběru vznikne celoroční putovní výstava, která bude mít vernisáž v říjnu. Zde bude představen i benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020 sestavený z 13 nejlepších snímků. Autoři takto oceněných fotografií obdrží hodnotné ceny od společnosti Canon. Všichni účastnící fotografické soutěže obdrží jeden výtisk kalendáře jako poděkování zdarma.
Snímky je potřebné zasílat v dostatečném rozlišení minimálně 800 pixelů emailem i vyvolané s velikostí delší strany od 28 do 63 cm. Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku. Nadace vydala již přes deset tisíc kalendářů a zájem o ně každým rokem stoupá. V prvním ročníku byl náklad 800 kusů a loni jich bylo již 1 600. „Díky výtěžku z jejich prodeje jsme přispěli na záchranu rašeliniště na Nové louce, opravu turistických stezek v Jizerských horách nebo například na výsadbu desítek tisíc sazenic stromků. Zájem lidí mě opravdu velice těší a vážím si, že jsou ochotni tímto způsobem přispět na ochranu Jizerských hor,“ upřesnil Petrovský.
Výtěžek z letošního ročníku pomůže obnově evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Jejím cílem je náhrada nepůvodních dřevin v samém srdci Jizerských hor, kde bude vysázeno přes 14 tisíc geneticky původních sazenic. Zároveň dojde díky vybudování přehrážek ke zvýšení retence vody v této lokalitě. „Jako velmi důležité vnímáme v posledních letech projekty, které citlivě zadržují vodu v krajině. A unikátní jizerskohorská rašeliniště jsou přesně tím místem, kde by se měla voda zadržovat v dobách srážek a postupně uvolňovat, když je sucho. Dříve se dělaly necitlivé úpravy na rychlé odvedení vody z krajiny a jsem rád, že se tento trend mění a lidé chápou důležitost jejího zadržování,“ vysvětluje Petrovský a doplňuje „děkuji všem fotografům i zájemcům o kalendář Zaostřeno na Jizerky, že nám s projektem tímto způsobem pomáhají.

TZ