Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V liberecké zoo se opět rozdávaly Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji

23. 11. 2019 | 15:15

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhl v Experimentálním studiu v Lidových sadech 18. ročník konference M.R.K.E.V., v rámci které Zoo Liberec a její středisko ekologické výchovy DIVIZNA udělovali ceny za mimořádný přínos v oblasti environmentálního vzdělávání v Libereckém kraji. Z několika desítek nominovaných projektů, škol a lektorů odborná porota složená z pracovníků liberecké zoo ocenila celkem osm vítězů, a to v pěti různých kategoriích.

lvice TvLKzoolvice2
Foto: Artur Irma

V kategorii PEDAGOG byli oceněny rovnou tři učitelé. První z nich je Mgr. M. Hošková, dlouhodobá propagátorka ekologické výchovy na ZŠ Dobiášova a venkovní výuky mimo školní učebny. Druhou oceněnou je Mgr. E. Kučerová ze ZŠ Husova, která již několik let zapojuje žáky druhého stupně do pomoci a aktivní účasti na českých ochranářských projektech v rozvojových zemí. Třetí vítězkou v kategorii PEDAGOG je Mgr. L. Tulková za systematickou podporu studentů při účasti na přírodovědných olympiádách a soutěžích a za praktickou pomoc v terénní ochraně přírody.

V kategorii ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ byla za mimořádný přínos v oblasti ekologického vzdělávání oceněna Základní škola Turnov, Zborovská 519, p.o. a Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p.o. U turnovské školy porota vyzdvihla především její aktivní zapojení v programu EKOŠKOLA a prolínání ekovýchovy napříč celou školou, včetně zapojení žáků ZŠ speciální. Frýdlantská střední škola přesvědčila porotu díky nové realizaci Naučné zemědělské stezky, vybudování geologické, ornitologické a bylinkové expozice i úzké spolupráci s ČHMÚ a Astronomickým ústavem.18. ročník konference M.R.K.E.V.Nejlepším PROJEKTEM EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) byl zvolen projekt Cyklisté Liberecka (zastoupen Mgr. P. Matějkou), který dlouhodobě propaguje a podporuje cyklistickou dopravu ve městě jako alternativu k individuální automobilové dopravě prostřednictvím realizace projektů Školy na kole a Do práce na kole.

Prvenství v kategorii PODNIKATEL získal Statek u Macháčků-v souladu s přírodou za svou šetrnou a trvale udržitelnou zemědělskou činnost, propagaci ekologického zemědělství v regionu a spolupráci s Lesní mateřskou školou Břidlička, které poskytl zázemí pro provoz školky.18. ročník konference M.R.K.E.V.V kategorii DOBRÝ SOUSED zvítězila PaeDr. Lenka Hřibová ze Semil se svou neziskovou organizací Semínko země z.s. Ta byla oceněna především za dlouholetou ojedinělou práci s dětmi, rodiči a rodinami, výchovu prožitkem a volnou hrou.

Vítězové všech kategorií získali jako poděkování za jejich mimořádný přínos v oblasti ekologického vzdělávání památeční diplom a certifikát, puget svázaný z lokálních podzimních květin a poukaz na nákup odborné literatury. Ceny předával ředitel Zoo Liberec David Nejedlo i dlouholetá pracovnice a lektorka SEV DIVIZNA a koordinátorka programu M.R.K.E.V. Mirka Nováková, která k akci dodává: „Letos jsme znovu přistoupili i k předávání cen, protože od toho posledního uplynulo již pět let. Během nich jsme nastřádali řadu podnětů, a proto opět nastal čas poukázat a veřejně ocenit konkrétní přínos některých škol, pedagogů, studentů a všech dalších, kteří se nezištně a velkou měrou zasluhují o rozvoj ekologické výchovy v Libereckém kraji. Jsem velice vděčná, že zájem o toto téma stále roste a každým rokem nejen v našem okolí vznikají nové záslužné environmentální projekty.“

TZ/Barbara Tesařová