Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V radách libereckých škol zasedne nově šest členů, dvakrát víc než dosud

08. 05. 2019 | 6:27

O polovinu navýší počet svých členů školské rady libereckých základních a základních uměleckých škol. V radách těchto škol, zřizovaných městem Liberec, tak nově zasedne šest členů. Cílem této úpravy je nejen sjednotit se s modelem Libereckého kraje (šestičlenné rady), ale především zvýšit počet aktérů, kteří se mohou v širším pojetí podílet na řízení škol.

Zejména pak ve strategické a koncepční rovině. V radách mohou zasednout například zástupci osadních výborů nebo místních spolků.

 Doposud zasedaly školské rady v tříčlenném formátu (člen pedagogického sboru, zákonný zástupce, zástupce zřizovatele na základě politických nominací) a zpravidla dvakrát do roka, jak v minimální variantě požaduje zákon.

 Školská rada se podle školského zákona například vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nebo také projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

MML/Jana Kodymová