Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Ve spodní části areálu je už omezen pohyb pěších i aut, připomíná krajská nemocnice

15. 04. 2023 | 16:46

Na návštěvníky a pacienty liberecké nemocnice se vedení KNL obrátilo prostřednictvím FB oznámením s prosbou: "Dovolujeme si vás informovat, že jsme oficiálně předali staveniště pro realizaci hlavní části projektu MODERNIZACE KNL. Z tohoto důvodu je ve spodní části nemocničního areálu výrazně OMEZEN POHYB pěších i automobilů."

nemKNLJIP3
ilustrační archivní foto

V praxi to znamená:

- Znepřístupnění ulice Kristiánova pro veškerou dopravu s výjimkou stavby.

- Ukončení provozu parkoviště bod budovou V (Stará interna).

- Budova „D“ bude nově dostupná pouze z ulice Jablonecká (naproti budově U – ubytovna).

Na přiložené mapce naleznete orientační zákres budoucího staveniště (žluté plochy) s vyznačenými možnostmi vstupů a vjezdů a zároveň i omezeními přístupu.

Mapka KNL

V termínu od 22. 4. 2023 bude staveniště postupně oploceno, čímž vznikne bariéra mezi areálem KNL a plochou stavby. V mezidobí (11. – 22. 4.) nebude staveniště fyzicky od areálu nemocnice odděleno, nicméně se již bude jednat o plochy pod správou generálního dodavatele stavby a bez jeho souhlasu bude vstup a vjezd do těchto prostor zakázán!

Prosíme vás, abyste dbali zvýšené pozornosti při pohybu v blízkosti staveniště. Zároveň prosíme o vaši shovívavost a trpělivost během celé realizace projektu.

Zdroj: FB Krajská nemocnice Liberec

grafika KNL

Více informací naleznete na: www.modernizace-knl.cz/