Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Za opravu podchodu pod železnicí, kterým vede zkratka k areně, dá Liberec 16,5 milionu

23. 05. 2019 | 9:50

Rada města Liberce projednala záměr spolufinancování připravované rekonstrukce podchodu pod železniční tratí Stará Paka - Liberec z důvodu požadovaného rozšíření a zajištění bezbariérovosti (pěší propojení ulic 28. října a Doubská k Home Credit aréně) z rozpočtu města pro rok 2021 ve výši cca 16,5 mil. Kč vč. DPH.

arenaMoto1lidi
ilustrační foto

Podchod by měl být širší a vyšší a měl by umožnit bezbariérový přístup v souladu s okolím. Předpokládané parametry rekonstruovaného podchodu: šířka 5,0 m, světlá výška 2,5 m, délka 32,75 m (zkrácení z původních cca 41,0 m). Schodiště do ul. 28. října bude rozšířeno také na 5,0 m a rozděleno mezipodestou. Zároveň bude doplněn šikmý bezbariérový chodník (šířky 3,0 m) do ulice 28. října o délce cca 54 m a sklonu 8,33%. Na straně u ulice Doubské budou rozšířena šikmá opěrná křídla náspu (opěrné zdi) tak, aby byl zajištěn lepší rozhled na přecházející chodce. Bude doplněno nové veřejné osvětlení.

Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na cca 44 mil. Kč bez DPH, předpokládaná spoluúčast města se předpokládá cca 16,5 mil. Kč vč. DPH. Materiál budou, na doporučení Rady města Liberce, projednávat na květnovém zasedání zastupitelé města.

Rada města Liberce dále souhlasila se záměrem převzetí části silnic, které procházejí Libercem a které jsou nyní ve správě ŘSD ČR a KSSLK. Ze silnic ve správě ŘSD ČR se jedná o část silnic Sokolská a Jablonecká v úseku mezi ul. Zhořelecká a Klášterní. Ze silnic ve správě KSSLK o silnici Kunratická v úseku mezi ul. Jablonecká a Lučanská (silnice I/14). Důvodem je změna druhu komunikace na městský typ. Jedná se v tuto chvíli pouze o záměr. Bližší podmínky možného převodu budou následně v horizontu jednoho a půl roku projednávány se současnými vlastníky a správci a teprve následně budou materiály předkládány radě i zastupitelstvu města.

MML/Jana Kodymová